Великотърновският университет реализира най-успешния ден досега за кандидатстудентска кампания 2020

Великотърновският университет реализира най-успешния ден досега за кандидатстудентска кампания 2020.
Днес се явиха 567 бъдещи първокурсници. В Университета бе създадена стройна организация от квестори, които заедно с представители на университетските комисии, следяха за безпроблемното и коректно провеждане на онлайн изпитите по:
- Български език (тест);
- История на България (тест);
- Английски език (тест); - Проверка на говорните и комуникативните способности.


Следвайки мотото на кампанията „С иновативни изпити към модерно образование“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ утвърди новата си форма за приемни изпити, която е интегрирана в собствената ни информационна система.
На 7 юни сме в очакване на над 200 кандидати, които ще се явят на изпитите по:
- Физическо възпитание;
- Испански език (тест) – онлайн изпит;
- Немски език (тест) – онлайн изпит;
- Руски език (тест) – онлайн изпит;
- Френски език (тест) – онлайн изпит.


На 13 и 14 юни 2020 г. Великотърновският университет предоставя възможност за допълнителни кандидатстудентски изпити по:


13 юни 2020 г. (онлайн изпити)
- Български език (тест);
- История на България (тест);
- Английски език (тест);
- Проверка на говорните и комуникативните способности.


14 юни 2020 г.
- Физическо възпитание


От 15 юни до 3 юли 2020 г. е срокът за електронно подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране. Първото класиране ще бъде обявено на 7 юли 2020 г.

СПОДЕЛИ В