Дати за провеждане на кандидат-докторантски изпити – прием 2019 – 2020 г. (допълнителен прием)

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Дата на провеждане

Час на провеждане

Място на провеждане

1

Педагогически науки

1.3

Педагогика на обучението по ...

Методика на обучението по история

16.06.2020

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

Методика на обучението по информатика и информационни технологии – катедра „Информационни технологии“

16.06.2020

9,00

Зала 402, Учебен корпус 3 – Факултет „Математика и информатика“

Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка

16.06.2020

9,00

Зала 605, Учебен корпус 5

2

Хуманитарни науки

2.1

Филология

Теория и практика на превода (Руски език)

19.06.2020

11.00

Кабинет 551, Филологически факултет

Български език (Старобългарски език)

19.06.2020

09,00

Зала 555, Филологически факултет

2.2

История и археология

Средновековна обща история

16.06.2020

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

История на България (Нова история на България 1878-1944 г.)

16.06.2020

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

История на България (Средновековна българска история)

17.06.2020

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

Нова и най-нова обща история (История на Русия)

18.06.2020

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

3.2

Психология

Обща психология

19.06.2020

9,00

Зала 501, Учебен корпус 5

3.6

Право

Административно право и административен процес

19.06.2020

8,00

Зала 700, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Конституционно право (Конституционно право на Р България)

19.06.2020

8,00

Зала 700, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Финансово право

19.06.2020

8,00

Зала 700, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Наказателно процесуално право (Наказателен процес)

19.06.2020

8,00

Зала 700, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Трудово право и обществено осигуряване

19.06.2020

8,00

Зала 700, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Международно право и международни отношения

19.06.2020

8,00

Зала 700, Учебен корпус 5, Юридически факултет

3.4

Социални дейности

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)

17.06.2020

9,00

Зала 2, Учебен корпус 4, Стопански факултет

3.7

Икономика и управление

Икономика и управление (индустрия)

17.06.2020

9,00

Зала 2, Учебен корпус 4, Стопански факултет

4

Природни науки, математика и информатика

4.6

Информатика и компютърни науки

Информатика – катедра „Информационни технологии“

16.06.2020

9,00

Зала 402, Учебен корпус 3 – Факултет „Математика и информатика“

8

Изкуства

8.2

Изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство (Църковни изкуства)

16.06.2020

8,30

Зала 434, Православен богословски факултет


Дати за провеждане на изпити по чужд език за прием на докторанти (допълнителен прием 2019/2020 г.):

Чужд език

Дата на провеждане

Час на провеждане

Място на провеждане

Английски език

22 юни 2020 г.

11.00

Кабинет 524, Филологически факултет

Руски език

22 юни 2020 г.

13.00

Кабинет 551, Филологически факултет

Немски език

23 юни 2020 г.

10.00

Кабинет 545, Филологически факултет

Гръцки език

22 юни 2020 г.

09.00

Кабинет 409, Ректорат, БИЦ по гръцки език и култура

Френски език

23 юни 2020 г.

9.00

Кабинет 547, Филологически факултет

* Таксата за този изпит е 40 лв.

СПОДЕЛИ В