График на провеждане на изпитите през лятната изпитна сесия на учебната 2019/2020 година

ГРАФИК на провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година
специалност “БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ” редовно обучение

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

3

Периодични печатни издания

09.06.2020 11:00

25.06.2020 от 11:00

Проф. д-р Лъчезар Георгиев

3

Библиотечно-библиографско обслужване на бизнеса

15.06.2020 от 10:00

26.06.2020 от 10:00

доц. д-р Живка Радева

3

Дигитални библиотеки

08.06.2020 от 10.00 ч.

25.06.2020, от 10.00ч.

Гл. ас. д-р Калина Иванова, ас. д-р Стефка Чернева

3

Жанрове в съвременното книгоиздаване

05.06.2020 от 14:00

24.06.2020 от 14:00

Гл. ас. д-р Стела Георгиева

3

Електронно книгоиздаване

05.06.2020 от 12:00

24.06.2020 от 12;00

Гл. ас. д-р Стела Георгиева

Музеезнание

05.06.2020 от 10:00

24.06. 2020, 10:00ч.

Гл. ас. д-р Стела Георгиева

Учебна Практика

///////////////////////

26.06.2020 от 12:00

Ас. д-р Стефка Чернева

ГРАФИК на провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година
специалност “ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИИ” редовно обучение

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

1

Дискретни структури

11.06.2020 от 10:00ч. задачи

12.06.2020 от 10:00 теория

26.06.2020 от 10;00

доц. д-р Валентин Бакоев

1

Комуникативни формати и информационно осигуряване

09.06.2020 от 10.00 ч.

26.06.2020г. от 13.00 ч.

гл. ас. д-р Калина Иванова, ас. Стефка Чернева

1

Организация на информационните масиви

14.06.2020 от 10:00

26.06.2020 от 15:00

Ас. д-р Стефка Чернева

1

Програмиране на С++

04.06.2020 от 10:00

29.06.2020 от 10:00

доц. д-р Ивайло Дончев, гл. ас. д-р Милена Стефанова

1

Увод в дигитални медии

09.06.2020 от 11:00

24.06.2020 от 12:30

проф. д-р Лъчезар Георгиев, гл. ас. д-р Стела Георгиева

1

Математика

//////////////////

25.06.2020 от 09:00

Доц. д-р Милен Христов

1

Физическо възпитание и спорт

////////////////////////////

////////////////////////

////////////

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

2

Дигитално издаване

03.06.2020от 11:00

25.06.2020 от 11:00

Гл. ас. д-р Стела Георгиева

2

Бази от данни

17.06.2020 от 10:00

26.06.2020 от 10:00

Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

2

Интернет методи и мрежи за разпространение на информация

02.06.2020 от 10:00

23.06.2020 от 10:00

Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

2

Испански език II част

///////////////

////////////////////

Галина Върлинкова

2

Интелектуална собственост и информационна среда

01.06.2020 от 11:00

24.06.2020 от 11

Проф. д-р Лъчезар Георгиев

2

Психология на медийното представяне на информация

07.06.2020 от 10:00

26.06.2020 от 14:00

Ас. д-р Стефка Чернева

2

Бизнес информационни системи

23.06.2020 от 11:00

01.07.2020 от 12:00

Доц. д-р Мариана Петрова

ГРАФИК за провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година,
специалност “Софтуерно инженерство” редовно обучение

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

1

Компютърни мрежи

12.06.2020 от 10:00ч.

03.07.2020 от 09:00

проф. д-р Олег Асенов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

1

Линейна алгебра и аналитична геометрия

13.06.2020 от 09:00 задачи

15.06.2020 от 09:00 теория

22.06.2020 от 09;00

доц. д-р Галя  Накова, ас. Виктория Бенчева

1

Линейна алгебра и аналитична геометрия

(неположен или приравнителен изпит от предходна учебна година за студентите от горните курсове, които имат генерирани индивидуални протоколи)

15.06.2020, 9:00

////////////////

Доц. д-р Милен Христов

1

Микроконтролери и вградени устройства

09.06.2020 от 11:00

26.06.2020 от 11:00

проф. д-р Мирослав Гълъбов

гл. ас. д-р Мирослав Петров, Невен Боянов

1

Обектно ориентирано програмиране

11.06.2020 от 10:00

25.06.2020 от 10:00

доц. д-р Ивайло Дончев, ас. д-р  Мая Христова, Иван Пеев

1

Уеб програмиране с .NET

16.06.2020 от 09:00ч.

25.06.2020 от14:30

доц. д-р Златко Върбанов, Иван Пеев, Даниел Дамянов, Калоян Димитров

1

Английски език ІІ част – ТО

/////////////////////

29.05.2020 от14:00

Анелия  Иванова

1

Физическо възпитание – ТО

///////////////////

////////

//////////////////

////////

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-28.06.2020 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

2

Математически анализ II ч.

06.06.2020 от 09:00

28.06.2020 от 09:00

проф. д-р Милко Такев, ас. Виктория Бенчева

2

Осигуряване на качество на софтуера

03.06.2020 от 10:00ч.

26.06.2020 от 10:00

доц. д-р Емилиян Петков, Павел Христов

2

Шаблони за софтуерен дизайн I ч.

20.06.2020 от 09:00

27.06.2020 от 12:00

доц. д-р Златко  Върбанов, Любомир Филипов, доктор Венелин Монев

2

JavaScript базирани технологии

01.06.2020 от 09:00

25.06.2020 от 09:00

доц. д-р Тодор Тодоров, Юри Стефанов Стойнов, Йоан Иванов

2

Алгоритми и структури от данни

05.06.2020 от 09:00ч.

22.06.2020 от 09:00

доц. д-р Златко Върбанов, ас.д-р Мая Христова, Трендафил Трифонов

2

Нерелационни бази данни

18.06.2020 от 10:00

24.06.2020 от 10:00

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

2

Мобилни приложения за  Android – ТО

12.06.2020 от 09:00

23.06.2020 от 09:00

доц. д-р Златко Върбанов

 гл. ас.д-р Мая Христова, Цветозар Бонев

2

Специализиран английски език – ТО

////////////////

29.05.2020 от14:00

Анелия Иванова

2

Спорт- ТО

///////////////////

////////

//////////////////

////////

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

3

Информационни системи за управление на софтуерни проекти

10.06.2020 от 10:00

24.06.2020 от 10:00

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова, Калоян Здравков

3

Софтуерни архитектури

15.06.2020 от 10:00

22.06.2020 от 09:00

гл. ас.д-р Гергана Маркова,

3

Интернет базиранa свързаност на устройства (IoT)

19.06.2020 от 10:00

03.07.2020 от 10:00

проф. д-р Олег Асенов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

3

Методи за транслация

18.06.2020 от 10:00

25.06.2020 от 10:00

доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова, гл. ас.

 д-р Силвия Върбанова

3

Шумозащитно кодиране

//////////////////

23.06.2020 от 09:00

Проф. дмн Стефка Буюклиева, гл. ас д-р Мария Джумалиева- Стоева

3

Добиване на данни (data mining)

21.06.2020 от 10:00

25.06.2020 от 10:00

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

3

Абстракции и преизползваем код в клиентска среда

13.06.2020 от 09:00

27.06.2020 от 13:00ч.

гл. ас. д-р Венелин Монев, Йоан Иванов


ГРАФИК за провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година,
специалност “ Педагогика на обучение по математика и информатика”

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

1

Алгебра и теория на числата

03.06.2020 от 14:00

24.06.2020 от 14:00

проф. дмн Стефка Буюклиева

1

Алгоритми и структури от данни

15.06.2020 от 09:00

25.06.2020, 9:00

доц. д-р Златко Върбанов

1

Бази данни

17.06.2020 от 10:00

26.06.2020 от 09:00

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Милена Стефанова

1

Компютърни архитектури

05.06.2020 от 11:00

26.06.2020 от 11:00

проф. д-р Мирослав Гълъбов, Даница Влахова

1

Синтетична геометрия

09.06.2020 от 09:00 задачи,

10.06.2020 от 09:00ч.теория

23.06.2020 от 09:00

доц. д-р Галя Накова

1

Математически анализ ІІ ч. ТО

////////////////////

06.06.2020  от 09:00

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Горчев

1

Английски език – ТО

///////////////////

////////////

Ст. Преп. Божидар Питев

1

Физическо възпитание и спорт – ТО

/////////////////////

//////////////

Калояна Крумова

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

2

Уеб дизайн

11.06.2020. от 10:00

24.06.2020 от 10:00

доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова

гл. ас. д-р Силвия Върбанова

2

Графични системи

05.06.2020 от 11:00

26.06.2020 от 11:00

доц. д-р Емилиян Петков, ас. д-р Васил Милев

2

Училищен курс по информатика

09.06.2020 от 14:00

29.06.2020 от 12:00

доц. д-р Ивайло Петров Дончев, Петя Белева- Димитрова

2

Училищен курс по информационни технологии

01.06.2020 от 12:00

24.06.2020 от 10:00

доц. д-р Марияна Иванова Николова, Тони Дунева

2

Теория на вероятностите и математическа статистика

08.06.2020 от 09:00

22.06.2020 от 09:00

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Горчев

2

Обектно ориентирано програмиране С++  

04.06.2020 от 14:00 29.06.2020 от 14:00

29.06.2020 от 14:00

доц. д-р Ивайло Дончев

гл. ас. д-р Мая Христова

2

Съвременни програмни среди

28..05.2020

25.06.2020 от 10:00

доц. д-р Ивайло Дончев

2

Компютърна математика

//////////////////

23.06.2020 от 10:00

проф. дмн Стефка Буюклиева

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

3

Методика на обучението по информационни технологии

05.06.2020 от 10:00

24.06.2020 от 10:00

доц. д-р Марияна Иванова Николова, Нели Кискинова

3

Мобилни технологии в обучението

//////////////////

25.06.2020 от 16:00

Гл. ас. д-р Теодор Калушков

3

Компютърна анимация

16.06.2020 от 10:00

23.06.2020

Гл. ас. д-р Гергана Маркова, ас. д-р Васил Милев

3

Електронно обучение

08.06.2020 от 11:00

22.06.2020 от 11:00

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

3

Методика на обучението по математика- обща част

03.06.2020 от 10:00

26.06.2020 от 13:00

Проф. д-р Даринка Гълъбова, ас. д-р Десислава Георгиева

3

Проектиране и разработване на интерактивни образователни игри

17.06.2020 ot 11:00

22.06.2020 ot 13:00

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

3

Хоспитиране по математика

01.06.2020 oт 10:00

////////////////

Жоржета Ангелова

3

Хоспитиране по информатика и информационни технологии

02.06.2020 от 12:00

24.06.2020 от 10:00

доц. д-р Марияна  Николова


ГРАФИК за провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година,
специалност “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

1

Геометрия

18.06.2020 от 09:00

25.06.2020 от 09:00

доц. д-р Милен Христов

1

Геометрия (неположен или приравнителен изпит от предходна учебна година за студентите от горните курсове, които имат генерирани индивидуални протоколи)

18.06.2020 от 09:00

////////////////

доц. д-р Милен Христов

1 Линейна алгебра (неположен или приравнителен изпит от предходна учебна година за студентите от горните курсове, които имат генерирани индивидуални протоколи) 25.06.2020 от 09:00 //////////////// доц. д-р Милен Христов

1

Дискретни структури

11.06.2020 от 10:00ч. задачи

12.06.2020 от 10:00 теория

26.06.2020 от 10;00

доц. д-р Валентин  Бакоев

1

Програмиране на С++

04.06.2020 от 10:00

23.06.2020 от 10:00

доц. д-р Ивайло Дончев

ас. д-р Мая  Христова

1

Компютърна алгебра

10.06.2020 от 09:00

24.06.2020 от 09:00

проф. дмн Стефка Буюклиева

Паскал Пиперков

1

Математически анализ – приложен курс ІІ

06.06.2020 от 09:00

22.06.2020 от 09:00

Проф. д-р Димитър Цветков

ас. Виктория Бенчева

1

Физическо възпитание - ТО

//////////////////

////////////////

///////////////////////////////

1

.Английски език ІІ- ТО

////////////////////

29.05.2020 от14:00

Анелия Иванова

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

2

Бази от данни

17.06.2020 от 10:00

26.06.2020 от 09:00

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Стефан Калчев

2

Компютърни мрежи

12.06.2020 от 10:00

03.07.2020 от 10:00

проф. д-р Олег Асенов, гл. ас. д-р Теодор Калушков, гл. ас. д-р Милена Стефанова

2

Непроцедурно програмиране

02.06.2020 от 14:00

25.06.2020 от 10:00

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

2

Оптимизационни методи - ТО

19.06.2020

26.06.2020 от 10:00

доц. д-р Любомир Христов

2

Програмиране на Java

08.06.2020 от 09:00

22.06.2020 от 09:00

доц. д-р Тодор  Тодоров

2

Микропроцесорни системи - ТО

//////////////

26.06.2020 от 10:00

проф. д-р Мирослав Гълъбов

гл. ас. д-р Мирослав Петров

2

Специализиран английски език

//////////////

29.05.2020 от14:00

Анелия Иванова

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

3

Компютърна графика

12.06.2020 от 12:00

26.06.2020 от 14:00

доц. д-р Емилиян Петков,

Пеньо Лебамовски

3

Мултимедиен хардуер

01.06.2020 от14:00

24.06.2020 от 10:00

доц. д-р Марияна Николова, ас. д-р Васил Милев

3

Компютърна сигурност

05.06.2020 от 12:00

25.06.2020 от 10:00

гл. ас. д-р Милена  Стефанова

3

Системно програмиране

08.06.2020 от 11:00

26.06.2020 от 11:00

проф. д-р Мирослав  Гълъбов

гл. ас. д-р Мирослав Петров

3

Програмиране с DOT NET - ТО

////////////////////////

22.06.2020 от 13:00

доц. д-р Златко  Върбанов

Калоян Димитров

3

Web програмиране на PHP - ТО

/////////////////////////////

27.06.2020 от 09:00

доц. д-р Тодор Тодоров


ГРАФИК за провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година,
специалност “ИНФОРМАТИКА”

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

1

Алгебра и теория на числата

03.06.2020 от 14:00

24.06.2020 от 14:00

проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

1

Алгоритми и структури от данни

15.06.2020 от 10:00 задачи

16.06.2020 от 10:00 теория

29.06.2020 от 10:00

доц. д-р Валентин Бакоев

гл. ас. д-р Мария  Джумалиева-Стоева

1

Геометрия

12.06.2020 от 09:00 задачи

13.06.2020 от 09:00 теория

23.06.2020 от 09:00

проф. д-р Галя Накова

1

Компютърни архитектури

05.06.2020 от 11:00

26.06.2020 от 11:00

проф. д-р Мирослав  Гълъбов, Даница Влахова

1

Математически анализ – приложен курс ІІ ч.

06.06.2020 от 09:00

22.06.2020 от 12:00

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Колев

1

 Английски език  ІІ - ТО

///////////////

29.05.2020 от14:00

Анелия Иванова

1

Физическо възпитание - ТО

////////////////////

///////////////

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

2

Бази от данни

17.06.2020 от 10:00

26.06.2020 от 10:00

доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Стефан Димитров Калчев

2

Логическо програмиране

01.06.2020 от 14:00

22.06.2020 от 10:00

проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова, гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

2

Обектно ориентирано програмиране

05.06.2020 от 10:00

29.06.2020 от 10:00

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

2

Функционално програмиране

03.06.2020 от 10:00

24.06.2020 от 10:00

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

2

Математическо оптимиране - ТО

18.06.2020 от 10:00

26.06.2020 от 10:00

доц. д-р Любомир Янакиев Христов

2

Алгоритми върху графи - ТО

//////////////////////////

29.06.2020 от 10:00

доц. д-р Валентин Пенев Бакоев

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(01.06.-21.06.2020г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(22.06.-05.07.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

3

Числени методи

07.06.2020 от 09:00

28.06.2020 от 09:00

проф. д-р Милко Такев

3

Мултимедийни компютърни системи

01.06.2020 от 14:00

24.06.2020 от 10:00

доц. д-р Марияна  Николова

гл. ас. д-р Гергана  Маркова

3

Защита на населението и околната среда - ТО

///////////////////

22.06.2020 от 11:00

Диана Нешкова

3

Програмни интерфейси - ТО

04.06.2020 от 11:00

25.06.2020 от 11:00

доц. д-р Емилиян Петков

гл. ас. д-р Петя  Бялмаркова

3

 Интелигентни системи

21.06.2020 от 10:00

26.06.2020 от 09:00

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

3

Програмиране С#

08.06.2020 от 09:00

25.06.2020 от 13:00

доц. д-р Златко Върбанов

Габриела Чотова

3

Web програмиране –PHP - ТО

////////////////////

27.06.2020 от 09:00

доц. д-р Тодор Тодоров

3

Вероятностни модели в теорията на тестовете

25.05.2020 от 18:00

22.06.2020 от 12:00

Проф. д-р Димитър Цветков

СПОДЕЛИ В