Филиална библиотека - извънредно работно време

Във връзка с епидемологичната обстановка в страната, работното време на филиалната библиотека на факултет „Математика и информатика“ е:

  • от понеделник до четвъртък от 9:00 до 11:30 часа.

Връщане и вземане на библиотечни материали се осъществява при спазване на противоепидемилогочните изисквания. Не се допуска посещение на повече от един читател в библиотеката.

Временно се ограничава възможността за ползване на читалнята на библиотеката.

Връзка с нас:

От Деканата

СПОДЕЛИ В