Кандидатстване

ПРОГРАМА НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ

за прием на студенти след средно образование 2023 г.

Специалности от професионално направление 8.2. Изобразително изкуство

образователно-квалификационна степен „бакалавър“Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации (Р)

Image

редовно обучение

Кандидатства се по утвърдени факултетски критерии.

I част (по избор):

 • Конкурсен изпит I – плакат по зададена тема (изтеглена чрез жребий). Използват се зададени ключови думи по темата. Формат 70/50 см. Времетраене 8 часа. Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали: каширан картон 70/50 см и бои по избор темпера, акварел и други.
 • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация от специализирано училище по изкуствата.
 • 22 април 2023 г. и 3 юни 2023 г.

II част (по избор):

 • Конкурсен изпит II - рисуване на композиция от геометрични обеми. Формат – 46/55 см
  Времетраене – 6 часа
  Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали за работа: хартия, молив, въглен, креда, туш, черна и бяла темпера, акрил
 • ДЗИ по изобразително изкуство
 • 23 април 2023 г. и 4 юни 2023 г.

Балообразуване: Оценката от І част с коефициент 3 + оценката от ІI част + общия успех от дипломата за средно образование
Максимален бал – 30,00

Критерии за оценяване:

 • Пълноценно представяне на автора, като творческа личност.
 • Оригиналност и естетика на графичното оформление.
 • Използване на подходящ шрифт и правилното му позициониране в композиционното решение.
 • Усещане за хармонията на основните цветови стойности и стилизацията на формата.
ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ: За участие в конкурсните изпити на 22 и 23 април 2023 г. трябва:
- да се подаде заявление (електронно) до 19 април 2023 г.
За участие в конкурсните изпити на 3 и 4 юни 2023 г. трябва:
- да се подаде заявление (електронно) до 1 юни 2023 г.


Критерии за оценяване:

 • Пълноценно представяне на автора, като творческа личност.
 • Оригиналност и естетика на графичното оформление.
 • Използване на подходящ шрифт и правилното му позициониране в композиционното решение.
 • Усещане за хармонията на основните цветови стойности и стилизацията на формата.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ: За явяване на събеседване на 22 април 2023 г. и на конкурсния изпит на 23 април 2023 г. трябва:
- да се подаде заявление (електронно) до 19 април 2023 г.
- да се изпрати портфолиото до 19 април 2023 г.
Събеседването се провежда чрез приложен софтуер за разговори и видеовръзка по интернет (Microsoft Teams, Zoom и др.) на 22 април 2023 г. от 9:00 до 12:00 часа.
За явяване на събеседване на 3 юни 2023 г. и на конкурсния изпит на 4 юни 2023 г. трябва:
- да се подаде заявление (електронно) до 1 юни 2023 г.
- да се изпрати портфолиото до 1 юни 2023 г.
Събеседването се провежда чрез приложен софтуер за разговори и видеовръзка по интернет (Microsoft Teams, Zoom и др.) на 3 юни 2023 г. от 9:00 до 12:00 часа

СПОДЕЛИ В