Десетки кандидат-студенти се явиха днес на онлайн кандидатстудентски изпит по История на България (тест) във Великотърновския университет

Десетки кандидат-студенти се явиха днес на онлайн кандидатстудентски изпит по История на България (тест) във Великотърновския университет.

В условията на извънредно положение и воден от стремежа да предложи на своите кандидат-студенти най-добрата възможност за кандидатстване в тези условия, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за първи път предлага възможност за явяване онлайн на кандидатстудентски изпит.
Изпитът се проведе в платформа, интегрирана в собствената информационна система на университета. Зад компютрите в цялата страна седнаха 90 кандидати, които в рамките на 30 минути имаха възможност да решат тест по История на България от 30 въпроса. Всеки въпрос предлага по четири варианта за отговор, като само един от тях е верен. При всеки верен отговор кандидатът получава по 1 точка, а при сгрешен или непопълнен отговор точки не се получават, както и не се отнемат.
Обявяването на резултатите като брой получени точки и оценка стана веднага след приключването на изпита, а всеки кандидат-студент можеше сам да види резултата си от проведения изпит.
Във Великотърновския университет бе създадена стройна организация от квестори, които заедно с представители на Университетската комисия за провеждане на кандидатстудентския изпит по История на България, следяха за неговото коректно и безпроблемно провеждане.

СПОДЕЛИ В