Онлайн пресконференция на ректорското ръководство на Великотърновския университет, 27.04.2020 г.

Пресконференция на ректорското ръководство на Великотърновския университет, 27.04.2020 г.

Онлайн пресконференция на ректорското ръководство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
СПОДЕЛИ В