Избираеми и факултативни дисциплини за 2020/2021 учебна година, ОКС "бакалавър"

На вниманието на студентите от факултет „Математика и информатика”

На основание на чл.30 ал.1 т.3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите СРОКЪТ за заявяване на ИЗБИРАЕМИ и ФАКУЛТАТИВНИ дисциплини за учебната 2020/2021 година е до 31.05.2020 г.

За студентите, които не са заявили своя избор до този срок, избираемите и факултативни дисциплини ще бъдат определени служебно.

При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Информация за дисциплините може да получите от учебните програми, публикувани в сайта на ВТУ: http://www.uni-vt.bg

/ОБУЧЕНИЕ / Е-СТУДЕНТ / УЧЕБЕН ПЛАН / ДИСЦИПЛИНИ/ или чрез консултации със съответните академични наставници.

Заявяването на дисциплините може да бъде осъществен, както следва:

Специалност

Курс, в който се обучават студентите през учебната 2019/2020

Връзка към електронен формуляр за заявяване

на избираеми и факултативни дисциплини

за следващата 2020/2021 учебна година

Информатика

първи

Тук

Информатика

втори

Тук

Информатика

трети

Тук

Компютърни науки

първи

Тук

Компютърни науки

втори

Тук

Компютърни науки

трети

Тук

Софтуерно инженерство

първи

Тук

Софтуерно инженерство

втори

Тук

Софтуерно инженерство

трети

Тук

Информационно брокерство и дигитални медии

първи

Тук

Информационно брокерство и дигитални медии

втори

Тук

Педагогика на обучение по математика и информатика

първи

Тук

Педагогика на обучение по математика и информатика

втори

Тук

Педагогика на обучение по математика и информатика

трети

Тук

Библиотечно-информационни дейности

трети

Тук


ЕЛЕКТРОННИЯТ ФОРМУЛЯР за заявяване на избираеми и факултативни дисциплини за следващата 2020/2021 учебна година се попълва еднократно и не подлежи на корекции. За това молим студентите предварително да разгледат публикуваните списъци на избираемите и факултативните дисциплини, преди да попълнят окончателно електронния си формуляр.

От Деканата
За връзка с нас: fmi@ts.uni-vt.bg, 0884679496

СПОДЕЛИ В