До всички наши приятели от цял свят

Международен летен семинар по български език и култура 2020

До всички наши приятели от цял свят!

9 април 2020 г.

„Събуждам се. Денят по предписание е лежерен. Спазвам указанията и се излежавам до пресита. Увличам се, не издържам и ставам. Без дори да закуся, решавам да се впусна в кратко приключение – освежаваща разходка до балкона. Слагам маската, по инерция. Свалям я – за балкона не ми е нужда. Отварям вратата и излизам. Усмивка озарява лицето ми. Сърцето ми започва да препуска лудо.

Ето я. Най-сетне. Толкова съм щастлив. Пролетта е дошла.

Посреща ме веселият хор на птичките в квартала. Сякаш се препират коя ще изчурулика най-красивата, най-завъртяната нота. В градината на къщата отсреща греят зюмбюли и лалета, усмихват се на слънцето, което се опитва да жàри. Лекият полъх на вятъра изпълва утрото с трепети. Земята се ражда за нов живот. Пролет е.“

По това време на годината ние, хората от екипа на Семинара към Великотърновския университет, вече трескаво се подготвяме за следващата си среща с приятели от цял свят. Приемаме заявки, отговаряме на писма, въртим телефони, подготвяме учебните материали, уточняваме учебната и културната  програма, организираме екскурзиите. И с огромно нетърпение очакваме деня, в който отново ще ви посрещнем, за да заживеем с диханието и пулса на Семинара – най-прекрасните и незабравими три седмици от годината.

Така е всяка година.

Така е и сега.

Но не съвсем.

Сполетя ни неочакваното …

Но както пролетта следва зимата по-петите, настига я и винаги ? надвива, така и ние вярваме, че след лошото ще дойде доброто, след ограниченията ще имаме възможност отново свободно да общуваме, да работим и да пътуваме. След време на изпитания, на тревоги и страх от неизвестното ще дойдат онези радостни, а може би и малко позабравени, мигове, когато отново ще можем свободно да се учим и да се обичаме.

И именно, защото наше верую е светлината, ние хората от семинара не се отказваме да гледаме към лятото с вяра и надежда. И продължаваме да работим и да вярваме, че пак ще посрещаме приятели, стари и нови, за едно хубаво и незабравимо лято. Оставаме и продължаваме, защото искаме да ви видим отново усмихнати и щастливи във Велико Търново и „Албена“. Времената може би се промениха, но ние сме си същите. Тук сме, обичаме ви и ви очакваме.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Екипът

To all of our friends around the world!

April 9th, 2020 

I wake up. It’s an idle day, by prescription. I follow the instructions, lying in. I take it too far; I can’t stand it anymore so I get up. Without even having breakfast, I decide to embark on a short adventure – a refreshing walk to the balcony. I put on the mask, by force of habit. I take it off – no need of it on the balcony. I open the door and go out. A smile lights up my face. My heart starts pounding with joy. 

There it is. At last. I am so happy. Spring has come.

The cheerful choir of the birds on our street welcomes me. It appears they are squabbling over whose chirruping is the most elaborate. I can see a bunch of hyacinths and tulips shining in the garden of the house opposite my apartment. They are smiling at the sun, who is trying to burn me. The soft breeze fills the morning with thrills. The earth is coming to life again. It’s spring.

At this time of the year, we, the Seminar team at the University of Veliko Turnovo, are already hectically preparing to meet with friends from all around the world. We are processing applications, answering e-mails, making phone calls, collecting the learning and teaching materials, developing the cultural program and the seminar curriculum, organizing the excursions. We look forward to the day when we will meet you again; the day when we start living with the breath and pulse of the Seminar – the most wonderful and unforgettable three weeks of the year. 

It’s like this every year.

It’s like this now.

          Well, not quite …

Something unexpected has happened…

But just as spring follows winter, catches up with and gets the upper hand over it, so we believe that good will follow the bad, that after months-long lockdown we will be able to freely communicate with each other, work and travel. After times of trial, worry and fear of the unknown there will come those joyful and forgotten moments, when we will be able to study and love again.

Since we believe in light, we keep on looking to the summer with faith and hope. We carry on with our work and believe that we will be meeting with friends soon, new and old, for a wonderful and unforgettable summer. We stay and we continue, because we want to see you again, smiling and happy, in Veliko Turnovo and “Albena”. Times may have changed, but we are still the same. We are here. We love you and we are waiting for you.

                                                                                                                                                                                                                                                          The Team

Международен летен семинар по български език и култура

Изучаване на български народни песни
СПОДЕЛИ В