Обръщение на ректора проф. д-р Христо Бонджолов към студентите, преподавателите и служителите на Великотърновския университет - 2 април 2020 г.

Обръщение на ректора проф. д-р Христо Бонджолов към студентите, преподавателите и служителите на Великотърновския университет

Обръщение на ректора проф. д-р Христо Бонджолов към студентите, преподавателите и служителите на Великотърновския университет
СПОДЕЛИ В