Благодарествено писмо от президента и вицепрезидента на Университета Фукуяма, Япония

Президентът и вицепрезидентът на Университета Фукуяма, Япония, изпратиха до Ректора на ВТУ благодарствено писмо за нашето добро традиционно сътрудничество и във връзка с бързата реакция от наша страна за връщане на японския студент в Родината му в контекста на безпрецедентната криза, свързана с разпространението на COVID-19. Изразява се желание за задълбочаване на нашето сътрудничество в бъдеще, включително и чрез засилване на обмена на студенти.


СПОДЕЛИ В