Учебен процес в Педагогически колеж - Плевен в условия на извънредна ситуация

В условията на извънредна ситуация във връзка с разпространението на вируса COVID-19 Педагогически колеж - Плевен осигури на своите студенти качествено обучение, използвайки както възможностите на университетската информационна система Е-преподавател, така и тези на е-платформа MOODLE.

http://collegepleven.online/

Електронната платформа е разработена през учебната 2018/2019 г. в рамките на вътрешноуниверситетски проект „ИНфраструктурна ТЕхнологична платформа за Развитие, Изследвания, Обучение и Реализация – ИНТЕРИОР“. Тя осигурява възможност на преподавателите да разработят и публикуват гъвкаво учебно съдържание по учебните дисциплини, а студентите на колежа получават достъп до образователни източници, ресурси и портали, предоставящи им допълнителна информация, свързана с тяхното обучение. До електронната платформа имат достъп всички студенти, обучаващи се в трите специалности на ОКС „професионален бакалавър“, чрез персонално потребителско име и парола.

За провеждане на качествено дистанционно и електронно обучение преподавателите и студентите в Педагогически колеж - Плевен използват всички ресурси на електронната платформа, както и допълнителни възможности за провеждане на лекции и семинарни занятия онлайн.

СПОДЕЛИ В