Служебна бележка от работодател при неотложно пътуване в условия на извънредно положение

Уважаеми колеги, обръщам се към преподавателите и служителите на Великотърновския университет, които имат необходимост от декларация/служебна бележка, за да се придвижват до роботното си място. Моля, направете заявка на имейл humres@ts.uni-vt.bg,  за да можете  да разполагате с необходимите ви документи!

Проф. д-р Христо Бонджолов,
ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

СПОДЕЛИ В