За катедрата

Катедра „Германистика и нидерландистика” на Великотърновския университет е основана през 1973 г. (тогава кат. „Немска филология“). Катедрата е сред водещите университетски структури, които обучават германисти-филолози и преводачи с немски и нидерландски език.

Колегиумът се състои от 7 щатни преподаватели, 30 % от които хабилитирани по специалността. В катедрата работят и двама гост-лектори по линията на Германската и Австрийската служби за академичен обмен.

Международни изследователски проекти гарантират както ежегодното присъствие на гост-професори от чуждестранни германистични институти, така и участието на нашите преподаватели в образователните програми в чужбина.


Лектори по чужд език


д-р Габи ТийманТим Баудевейн Ван дер Варт


Андреас Стефан Четковски


Кристина Цанева-Парцер


Нашите предшественици

проф. д-р Павел Иларионов Борисевич (1930-2020) – един от основателите на катедрата


проф. д-р Хилмар Валтер – доктор "Honoris causa" на ВТУгл.ас.д-р Радка Василева Кънчева


гл.ас.д-р Силвия Николова Папазовагл.ас. Недка Генчева Николова-Илиева


гл.ас. Паунка Цветкова Христова


ст. ас. Гергана Петрова Ковачева


ст. ас. Ружица Маринова Филчева


ас. д-р Николай Кънчев Поповпреп. Калоян Николов Великов


СПОДЕЛИ В