График на занятията за специалностите в задочна форма на обучение (втори семестър, учебна 2019–2020 година)

Графиците на занятията за втория семестър на учебната 2019–2020 година (за специалностите в задочна форма на обучение) са публикувани тук.

СПОДЕЛИ В