Информационна среща за Еразъм-мобилност

На 24.02.2020 г. в Педагогически колеж - Плевен се проведе информационна среща, на която студентите бяха запознати с възможностите за обучение по програма Еразъм+ през учебната 2020/2021 г. Преп. Маргарита Гаврилова – Еразъм-координатор за колежа – представи презентация на тема „Плюсовете на Еразъм+ или за добавената стойност в образованието”.

Над 50 студенти от трите специалности проявиха интерес към срещата и се информираха за същността на Еразъм+ като образователна програма на Европейския съюз и за целите, които си поставя – да насърчава и подпомага мобилността на младите хора, търсещи възможности да разширят своята академична подготовка чрез обучение в чуждестранни висши училища.

На студентите бяха разяснени стъпките и процедурите за кандидатстване, критериите за селекция, както и изискванията във връзка обучението и признаването на мобилността.

СПОДЕЛИ В