График за консултации – зимен семестър 2019/2020 г.

Преподавател

Кабинет

Ден

Час

доц. д-р

Мария Илиева Иванова – ръководител

557

Вторник

14,00-15,30

доц. д-р

Анелия Василева Петкова

556

Сряда

12,30-14,00

проф. д-р

Антон Веселинов Гецов

563

Понеделник

8,30-10,00

проф. д-р

Валентина Цветанова Бонджолова

556

Вторник

10,00 -11,30

доц. д-р

Ния Иванова Радева

556

Сряда

8,30-10,00

гл. ас. д-р

Теодора Куртева Рабовянова

556

Вторник

12,00-13,30

доц. д-р

Владислав Владков Маринов

556

Понеделник

16,00-17,30

доц. д-р

Верка Сашева Иванова

556

Сряда

12,00-13,30

гл. ас. д-р

Велин Димитров Петров

556

Сряда

14,15-16,00

гл. ас. д-р

Силвия Петева Коева

556

Сряда

10,15- 11,45

ас. д-р

Красимира Миленова Василева

К V, 608

Сряда

16,00-17,30

ас. д-р

Илияна Димитрова Димитрова

556

Вторник

15,30-17,00

СПОДЕЛИ В