Дружество “Едюкейшън Клуб” ООД

Рамков договор за сътрудничество
Предмет на договора е развитие на партньорство и организиране на инициативи, свързани с изграждане на клуб “Алумни”. Провеждане на събития онлайн и на територията на университета, целящи осъществяване на контакти между студенти и завършили. Студентите ще имат възможност да получават информация за развитието на Пазара на труда, практически знания, умения и контакти, а завършилите да продължат връзката с академичните среди. Във връзка с онлайн регистрация и организиране на обучения и събития се използват платформите:
СПОДЕЛИ В