Езици, култури, комуникации 2020

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ
НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ОРГАНИЗИРА

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА
ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ

Конференцията, предвидена за 11 и 12 юни 2020 година, ще се проведе от дистанция.

Поканата и формулярът за заявка могат да бъдат намерени тук.

ST CYRIL AND ST METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO
FACULTY OF MODERN LANGUAGES


INTERNATIONAL CONFERENCE
LANGUAGES, CULTURES, COMMUNICATIONS

11 – 12 June 2020, St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo

To download an application form and an invitation click here:

СПОДЕЛИ В