Разпределение на групите за 2019/2020 учебна година - летен семестър

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”- 1 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

3 лаб.

4 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1909010219

до 1909010557

от 1909010609

 до 1909011022

от 1909011184

 до 1909011710

от 1909011790

 до 1909013475

ГРУПА

АЕ 1

АЕ2

АЕ 3

УПРАЖНЕНИЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

от 1909010219

до 1909010744

от 1909010756

до 1909011650

от 1909011651

до 1909013475

ГРУПА

1 сем.

2 сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1909010219

до 1909011022

от 1909011184

до 1909013475

Студентите, които презаписват 1 курс, летен семестър, се ориентират към 1 гр. за лабораторни упражнения, 1 група за семинарни упражнения, 1 АЕ за английски език.

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”- 2 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1809010249

до 1809010655

от 1809010744

до 1809014459

ГРУПА

сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1809010249 до 11809014459

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”- 3 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

1409010042 и от 1709010001 до 1709010028

1609010102 и от 1709010029  до 1709010071

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”- 4 курс – провеждат Специализираща практика.

Студентите, които вече са си избрали място на провеждане на Специализираща практиката в срок до 25.02.2020 г. предават в Бекофис 3 (учебен корпус 4) на Центъра за административно обслужване на студенти попълнена и заверена бланка, която може да бъде изтеглена от тук: http: //www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1107&zid=164

Студентите, които не са избрали място на провеждане на Специализираща практиката се явяват на 4.03.2020 г. от 15:00 часа в аудитория „Джон Атанасов“ (102), учебен корпус 3 за разпределение от комисията.СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 1 курс

ГРУПА

1 лаб

2 лаб

3 лаб

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1909010172

 до 1909010749

от 1909010880

 до 1909011457

от 1909011513

до 1909012060

ГРУПА

АЕ 1

АЕ 2

АЕ 3

УПРАЖНЕНИЯ ПО Английски език

от 1909010172

 до 1909010749

от 1909010880

 до 1909011457

от 1909011513

до 1909012060

ГРУПА

1 сем

2 сем

СЕМИНАРНИ  УПРАЖНЕНИЯ

от 1909010172

до 1909011203

от 1909011209

до 1909012060

Студентите, които презаписват 1 курс, летен семестър, се ориентират към 1 група за лабораторни упражнения, 1 група за семинарни упражнения и АЕ1 за упражнения по английски език.

СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 2 курс

ГРУПА

1 лаб

2 лаб

3 лаб

4 лаб

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1809010142

 до 1809010737

от 1809010749

 до 1809011312

от 1809011316

до 1809011605

от 1809011617

до 1809013017

ГРУПА

А1

А2

А3

УПРАЖНЕНИЯ ПО Английски език

от 1809010142

до 1809010909

от 1809011055

 до 1809011482

от 1809011525

 до 1809013017

ГРУПА

1 сем.

2 сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1809010142

до 1809011312

от 1809011316

до 1809013017

ГРУПА

1 JS

2 JS

3 JS

НБД

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

JavaScript базирани технологии

0142, 0161, 0272, 0361, 0445, 0529, 0550, 0559, 0657, 0710

0749, 0839, 0863, 0909, 1055, 1208, 1286, 1288, 1296, 1299, 1312

1312, 1316, 1362, 1443, 1448, 1482, 1558, 1562, 1605, 2100

//////////////////////////////////////////////

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Нерелационни бази от данни

//////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////

0293,1386,1456, 1525, 1550, 1617, 1678, 1693, 1749, 1797, 2590, 2925, 3017

ГРУПА

1 спорт

2 спорт

АЕ

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Спорт

0142, 0272, 0445, 0559, 0657, 0710, 0749, 0839, 0863, 0909, 1286, 1288, 1296, 1316, 1362, 1386, 1443

1448, 1456, 1482, 1525, 1550, 1558, 1562, 1605, 1617, 1678, 1693, 1797, 2100, 2590, 2925, 3017

//////////////////////////////////////////////

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Специализиран английски език

//////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////

0661, 0293, 0361, 0529, 0550, 1055, 1208, 1299, 1312, 1617, 1749

СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 3 курс

ГРУПА

1 лаб

2 лаб

3 лаб

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

1709010883, 1809010017, 1809013484 и

от 20035  до 20047

от 20048

до 20060

от 20061

до 20074

СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 4 курс

Студентите, които вече са си избрали място на провеждане на Специализираща практиката в срок до 25.02.2020 г. предават в Бекофис 3 (учебен корпус 4) на Центъра за административно обслужване на студенти попълнена и заверена бланка, която може да бъде изтеглена от тук: http: //www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1107&zid=164

Студентите, които не са избрали място на провеждане на Специализираща практиката се явяват на 4.03.2020 г. от 15:00 часа в аудитория „Джон Атанасов“ (102), учебен корпус 3 за разпределение от комисията.

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”- 1 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1909010176

до 1909011389

от 1909011437

до 1909013463

ГРУПА

сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

и упражнения по Английски език

от 1909010176

до 1909013463

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”- 2 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”- 3 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”- 4 курс

Студентите, които вече са си избрали място на провеждане на Специализираща практиката в срок до 25.02.2020 г. предават в Бекофис 3 (учебен корпус 4) на Центъра за административно обслужване на студенти попълнена и заверена бланка, която може да бъде изтеглена от тук: http: //www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1107&zid=164

Студентите, които не са избрали място на провеждане на Специализираща практиката се явяват на 4.03.2020 г. от 15:00 часа в аудитория „Джон Атанасов“ (102), учебен корпус 3 за разпределение от комисията.СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИИ”- 1 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИИ”- 2 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група

СПЕЦИАЛНОСТ “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”- 1 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група

СПЕЦИАЛНОСТ “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”- 2 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група

СПЕЦИАЛНОСТ “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”- 3 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група

СПЕЦИАЛНОСТ “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”- 4 курс

Студентите могат да изтеглят бланка за провеждане на Преддипломна педагогическа практика от тук:

СПЕЦИАЛНОСТ “БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ”- 3 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група

СПОДЕЛИ В