СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

С Т А Т У Т

на

Национална изложба-конкурс за студентско творчество „СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“

Националният конкурс „СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“ се организира от факултет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО при ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, с подкрепата на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Намерението на организаторите е конкурсът да се развие като биенален.

Целта на проекта е да се даде възможност за изява на студентите, неутвърдени и все още търсещи своя път творци, стимулирайки ги за участие под формата на конкурс.

Нашето желание е конкурсът за студентско творчество да се превърне във форум за изява на млади таланти, една стъпка по-близо до публиката и ценителите на изкуството, както и възможност да се постави на дневен ред кое е актуалното, вълнуващо бъдещите професионалисти.

 1. Националният конкурс за студентско творчество „СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“ ще бъде представен с изложба от 19 март до 3 април 2020 година в ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново. Отворен за участие е за студенти от всички национални ВУЗ-ове и няма такса за участие.
 2. Право на участие имат всички редовно записани студенти в годината на провеждане на изложбата, с творби, създадени през настоящата учебна година.
 3. Всеки участник може да участва с до 2 творби в областта на визуалните изкуства без ограничение на вид, техника и размер. Творбите ще бъдат селектирани и журирани от селекционно жури.
 4. Десет творби ще бъдат отличени с номинации за постижения, като най-добрите от тях ще получат награди:
 • Награда на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, в размер 300 лв;
 • Награда на Студентския съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в размер 200 лв;
 • Награда на Община Велико Търново в размер 500 лв;
 • Награда на Представителството на СБХ – Велико Търново.
 1. Ще бъде издаден електронен каталог под формата на PDF файл, включващ участващите в изложбата творци.
 2. Всяка творба следва да бъде надписана с етикет, съдържащ: име и фамилия на автора, тел. номер; наименование на творбата, год. на създаване, техника, размери, /прилагаме форма за етикетите/, както и формуляр за участие.

Непълна информация ще създаде проблем при изработването на каталога.

 1. Цената на транспортните разходи при изпращане и връщане на творбите е за сметка на участниците. Организаторите не отговарят за щети, случили се по време на транспортирането. Селектираните за участие, както и неучаствалите творби ще бъдат върнати обратно в едноседмичен срок след закриване на изложбата.
 2. Информация за резултата от селекцията и наградените автори ще бъде публикувана на страницата на ФИИ в сайта на ВТУ.
 3. С участието си, авторите се съгласяват техните творби да бъдат репродуцирани с цел публично представяне, дискусии и реклама на изложбата.

прилагаме:

Приемане на творбите:

9 – 16 март 2020 г.

адрес за получаване на творбите:

Милен Джановски

тел. 089 851 158 7

Факултет по изобразително изкуство

„Независимост“ №48

5000 Велико Търново

СПОДЕЛИ В