Представяне на сборника „България и българите в ново и най-ново време“

На 30 януари 2020 г. , в зала „Европа“ на Великотърновския университет, катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет и Информационно-библиотечен и издателски комплекс на ВТУ организираха представянето пред академичната общност на  сборника „България и българите в ново и най-ново време“, посветен на 70-годишнината на проф. д.и.н. Калчо Калчев.  Събитието съвпадна с рождения ден на нашия  уважаван и обичан колега.  По този повод той получи поздравления от деканското ръководство на Историческия факултет,  ръководителя на катедра „Нова и най-нова история на България“,  директора на  Информационно-библиотечния и издателски комплекс, проф. Николай Червенков, председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова, и други колеги.

За научните приноси на проф. д.и.н. К. Калчев говори проф. д.и.н. Милко Палангурски, като изтъкна неговия професионализъм и стремеж да се придържа докрай към историческата истина в своята изследователска  дейност. Съдържанието и авторите на сборника  представи  доц. д-р Лора Дончева. В него са включени изследвания на 27 автори, които са утвърдени български историци, състуденти, приятели и колеги на проф. К. Калчев. Със свои статии участват и известните българисти от Молдова проф. Н. Червенков и един от най-успешните докторанти на проф. К. Калчев Ив. Думиника. В една част от статиите се разглеждат въпроси от областта на военната история на България и историята на бесарабските българи. Относително обособена е групата изследвания, в които са представени различни въпроси от новата и най-новата история на България. Друга част от включените материали в сборника отразяват проблеми от областта на общата история.

След направения обзор на съдържанието на включените в изданието проучвания проф. К. Калчев  благодари на всички автори и сподели пред аудиторията, че винаги се е стремял да се придържа към историческата истина и да не се влияе от политическата конюнктура. В този дух беше и отправеното от него послание към присъстващите.

Сборникът „България и българите в ново и най-ново време“ е поредното издание, с което катедра „Нова и най-нова история на България“ засвидетелства признателност и уважение към своите колеги, подпомогнали издигането на нейния престиж, а също така допринесли за утвърждаването на Историческия факултет на Великотърновския университет като един от водещите научни и образователни центрове в страната. Изданието е принос и към българската историческа наука, на която повече от четири десетилетия вярно служи проф. д.и.н Калчо Калчев.

СПОДЕЛИ В