Полезна информация за дистанционния студент

Уважаеми студенти,

Обучението в дистанционна форма изисква от Вас активно участие в образователния процес и е насочено към хора, които имат:

  • компютърна грамотност;
  • умения за самостоятелно учене;
  • висока степен на лична отговорност към собственото обучение.

Очакваме от Вас през семестъра да влизате в платформата за дистанционно обучение Moodle (както и в служебната си поща) поне един път дневно.

За информация, свързана с:

  • процеса на обучение, се обръщайте към ръководителя на програмата;
  • конкретна дисциплина, се обръщайте към съответния преподавател;
  • административни въпроси, се обръщайте към Центъра за административно обслужване на студенти (или към Центъра за квалификация).

Екип на Центъра за дистанционно обучение

Телефон за връзка с нас: 0878572444

СПОДЕЛИ В