Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2019

НА ВНИМАНИЕТО НА АБСОЛВЕНТИТЕ – ВИПУСК 2019, ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и на основание т. 10 от  Заповед на ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № РД-10-457/24.04.2020 г. Ви информираме, че обявената за 22 май 2020 г. церемония за тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от ВИПУСК 2019 се отлага.

На интернет страницата на Историческия факултет ще бъде публикувана допълнителна информация за нова дата на церемонията, както и редът за получаване на диплома за завършено висше образование в периода на ограничен достъп за тези, на които им се налага да вземат дипломата си преди това.

Допълнителни въпроси може да задавате на следния имейл адрес: alumni_if_vtu@abv.bg

СПОДЕЛИ В