Книгообменни връзки в страната за 2017-2020 година

 1. СУ „Св. Климент Охридски“ – Университетска библиотека – София.
 2.  Университет за национално и световно стопанство – София
 3. Централна библиотека при БАН – София
 4. Бургаски свободен университет – Бургас
 5. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Варна
 6. Регионален исторически музей – В. Търново
 7. ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив
 8. Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе
 9. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 10. Тракийски университет – Ст. Загора
 11. ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Шумен
 12. Нов български университет – София
 13. Икономически университет – Варна
 14. Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
 15. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
 16. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
 17. Регионален археологически музей – Пловдив
 18. Национален исторически музей – София
 19. Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен
 20. Регионален исторически музей – Русе
 21. Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград
СПОДЕЛИ В