Специалности, за които се обявява прием в дистанционна форма на обучение (03.02.2020 – 04.03.2020 г.)

  1. Арттерапия и трудотерапия;
  2. Библиотекознание и библиография;
  3. Бизнес информационни технологии;
  4. Информационен мениджмънт;
  5. Информационна сигурност;
  6. Организационна психология;
  7. Психология;
  8. Семейно консултиране;
  9. Управление на образованието;
  10.  Учителска правоспособност.
СПОДЕЛИ В