Скръбна вест

Скръбна вест

19 януари 2020 г.


на 87 години ни напусна
Акад. проф. дмн Благовест Сендов


Поклон пред светлата му памет!


От колегите от факултет Математика и информатика”


Акад. проф. дмн Благовест Христов Сендов е световно известен български математик, изтъкнат дипломат и неуморен общественик.

Кандидат на науките от 1964 г., професор по числени методи в СУ „Св. Климент Охридски“ от 1968 г., член кореспондент от 1974, академик от 1981, проф. дмн Сендов е ректор на Софийския университет “Св. Климент Охридски” от 1973 до 1979 г. и председател на Българската академия на науките от 1988 г. до 1991 г.

Председател и заместник-председател на Народното събрание от 1995 г. до 1997 г., съответно от 1997 до 2004 г., Посланик в Япония от 2004 г. до 2009 г. и във Филипините от 2006 до 2014 г.

Акад. Сендов е създател на Българската школа по Теория на апроксимациите. Той е автор на над 270 научни публикации в областта на Теория на апроксимациите, Информатиката, Математическото моделиране в Биологията, Изчислителната геометрия и др., както и на седем монографии и над 30 учебника, ръководител на 11 защитили докторанти. Акад. Сендов е идеолог на редица реформи в българското висше и средно образование, които са толкова авангардни, че изпреварват времето си. Освен с политическите и научните си постижения, е известен и с образователния експеримент „Проблемна група по образованието”.

Акад. Благовест Сендов е почетен доктор на Великотърновския университет (2012), на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (2011) и на Московския държавен университет (1975), както и член на Украинската академия на науките.

Изключително значима е оказаната помощ на колегиума във Великотърновския университет.

Работил неуморно за издигането на престижа на факултет „Математика и информатика“ и Великотърновския университет.

Ръководството, преподавателите, студентите и служителите от факултет “Математика и информатика” към Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” изразяват най-искрените си съболезнования към семейството на акад. Сендов.

Поклонението на акад. Благовест Сендов ще се състои на 23.01.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1.

СПОДЕЛИ В