Комисия за мониторинг на качеството на дистанционното обучение

Състав на комисията за мониторинг на качеството на дистанционното обучение - мандат 2023-2027 г.

Председател:

проф. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова, директор на ЦДО

Членове:

  1. проф. дн Красимира Петрова Колева-Минева – представител на Философски факултет
  2. доц. д-р Силвия Иванова Тодорова – представител на Педагогически факултет
  3. гл.ас. д-р Борислава Илиева Иванова – представител на Педагогически факултет
  4. доц. д-р Иван Руменов Бянов – представител на Стопански факултет
  5. доц. д-р Мария Иванова Иванова - представител на Стопански факултет
  6. гл.ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова - представител на Исторически факултет
  7. доц. д-р Свилен Милков Тутеков - представител на Православен богословски факултет
СПОДЕЛИ В