Директорски съвет

Директорски съвет на Центъра за дистанционно обучение - мандат 2023-2027

  1. проф. д-р Стоянка Любомирова Георгиева – Лазарова – Директор ЦДО
  2. доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров – Директор УКИЦ;
  3. проф. дн Стела Малчева Дерменджиева – представител на Исторически факултет;
  4. доц. д-р Дияна Иванова Димитрова – представител на Педагогически факултет;
  5. доц. д-р Даниела Любомирова Йорданова – представител на Стопански факултет;
  6. доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска – представител на Философски факултет;
  7. доц. д-р Свилен Милков Тутеков – представител на Православен богословски факултет;
  8. проф. д-р Антон Веселинов Гецов – директор на Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“.
СПОДЕЛИ В