СЪОБЩЕНИЕ: Ръководството на Великотърновския университет обявява събрание на работещите в Университета за отчет на средствата за социално-битово и културно обслужване за 2019 г. и план-сметка за 2020 г.


SKMBT_42120012310060.pdf
СПОДЕЛИ В