График на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2019/2020 година

ГРАФИК
на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2019/2020 година

специалност “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

1 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Аналитична геометрия

23.01.2020 г., 24.01.2020 г.,

08:15 ч.

406

14.02.2020 г., от 08:15

406

доц. д-р Галя Накова

Линейна алгебра

30.01.2020 г., 31.01.2020 г. от 08:00ч.

202

10.02.2020 г., от 08:00ч.

202

доц. д-р Милен Христов

Математически анализ І част

06.02.2020 г.., от 09:00ч.12:00`ч.

202

15.02.2020 г. от 09:00ч.

102

Доц. д-р Любомир Христов, гл. ас. д-р Николай Горчев

Основи на програмирането

03.02.2020 г., от 09:00ч.

506

13.02.2020 г., от 09:00ч.

506

доц. д-р Ивайло Дончев, ас. Мая Христова

Увод в информатиката

20.01.2020 г., от 10:00

506

11.02.2020г от 10:00ч.

503

проф. д-р Емилия Тодорова, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Увод във висшата математика

////////////////

///////////

11.02.2020 г. от 10:00ч.

406

доц. д-р Иванка Минчева

Български език и стил

////////////////

///////////

//////////////////

/////////////

 ас. д-р Илияна Димитрова


2 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Училищен курс по алгебра и анализ

07.02.2020 г. от 12:00ч.

505

14.02.2020 г. от 12:00ч.

505

проф. д-р Виолета Маринова

Училищен курс по геометрия

24.01.2020 г. от 12:00ч.

505

11.02.2020 г. от 10:00ч.

406

доц. д-р Иванка Минчева

Компютърни мрежи и комуникации

23.01.2020 г. от 10:00ч.

607

10.02.2020 г. от 10:00ч.

607

гл. ас. д-р Теодор Калушков

Дискретна математика

05.02.2020 г.

06.02.2020 г. от 09:00ч.

406

12.02.2020 г. от 09:00ч.

202

доц. д-р Валентин Бакоев, гл.ас.д-р Мария Джумалиева

Комбинаторика и теория на графите

//////////////

-

12.02.2020 г. от 09:00ч.

202

доц. д-р Валентин Бакоев

Диференциални уравнения

/////////////////////

-

13.02.2020 г. от 14:00ч.

505

Проф. д-р Георги Георгиев

Специализиран английски език

///////////////////////

-

15.02.2020 г. от 14:00ч.

202

Ваня Кръстева


3 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Операционни системи

22.01.2020г.;10.00ч..

506

15.02.2019г.;10.00ч.

 

проф. д-р Емилия Тодорова, ас. д-р Георги Шипковенски

ИКТОРДС

////////////////////////

 

13.02.2020г., 10:00ч.

Ректорат 101

Доц. д-р Стоянка Георгиева-Лазарова

Физика

//////////////////

 

11.02.2020 г., от 10:00ч.

505

проф. д-р Георги Георгиев

Числени методи

//////////////////

 

11.02.2020 г., от 12:00ч.

505

проф. д-р Георги Георгиев

Психология

27.01.2020 г., от 13:00ч.

706

10.02.2020 г., 13:00ч.

505

Доц. д-р Марияна Няголова

Педагогика

24.01.2020 г., от 10:00ч.

505

10.02.2020г., от 09:00ч.

505

Гл. ас. д-р Силвия Тодорова


4 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Защита на населението и околната среда

//////////////////////

 

10.02.2020 г., от 13:00ч.

707

Преп. Диана Нешкова

Електронно училище

//////////////////////

 

11.02.2020 г. от 09:00

607

Гл. ас. д-р Гергана Маркова

Компютърна математика

22.01.2020 г. от 09:00ч.

505

14.02.2020 г. от 13:00ч.

406

доц. д-р Галя Накова

Текуща педагогическа практика по информатика

///////////////

 

///////////////

 

Доц. д-р Марияна Николова

Текуща педагогическа практика по математика

//////////

 

//////////

 

Проф. д-р Даринка Гълъбова

Мултимедийни компютърни системи в образованието

20.01.2020 г. от 11:00ч.

402

13.02.2020 г. от 14:00ч/

402

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Електронно обучение

//////////////

 

14.02.2020 г. от 11:00ч.

402

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Генерично програмиране и метапрограмиране

20.01.2020 г. от 16:00ч.

506

11.02.2020 г. от 13:00ч.

506

Доц. д-р Ивайло Дончев


ГРАФИК
на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2019/2020 година

специалност “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”

1 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Български език и стил (то)

//////////////////

 

10.02.2020 г., от 09:30ч.

606

Гл. ас. д-р Велин Петров

Математически анализ 1

04.02.2020 г.

05.02.2020 г. от 09:00

202

13.02.2020 г., от 09:00ч.

202

доц. д-р Любомир Христов, ас. Виктория Бенчева

Линейна алгебра

28.01.2020г.

29.01.2020г., от 08:00ч.

102/202

14.02.2020 г., от 08:00ч.

202

доц. д-р Милен Христов

Увод в компютърните науки

20.01.2020 г., 9:30ч.

102/202

11.02.2020 г., от 09:30 ч.

102

доц. д-р Марияна Николова, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Основи на програмирането

24.01.2020 г., от 10:00ч.

306

12.02.2020 г., от 10:00ч.

306

доц. д-р Емилиян Петков, гл. ас. д-р Милена Стефанова,

Организация на компютърна система

22.01.2020 г., от 09:00ч.

306

11.02.2020 г., 13:00ч.

306

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Мирослав Петров,

Английски език І (то)

/////////////////

 

16.01.2020г. от 08:15ч.

506

Преп. Анелия Иванова


2 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Автомати и теория на езиците

07.02.2020 г. от 09:00ч.

506

13.02.2020 г. от 09:00ч.

403

доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Методология на програмирането

20.01.2020 г. от 09:00ч.

506

11.02.2020 г. от 09:00ч.

506

доц. д-р Ивайло Дончев, гл. ас. д-р Гергана Маркова

Теория на вероятностите и математическа статистика

28.01.2020 г. от 09:00ч.

28.01.2020 г. от 14:00ч.

306

12.02.2020 г. от 09:00ч.

102

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Горчев,

ИК-КН1: Програмни интерфейси (то)

22.01.2020 г. от 10:00ч.

102

14.02.2020 г. от 10:00ч.

306

доц. д-р Емилиян Петков,  гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

ИК-КН2: Алгоритми и структури от данни

03.02.2020 г. от 09:00ч. от

402

11.02.2020 г. от 14:00ч.

402

доц. д-р Златко Върбанов, хон. преп. д-р Венелин Монев

ФК-Ф3: Специализиран английски език (то)

////////////

 

15.02.2020 г. от 09:00ч.

406

доц. д-р Иванка Минчева

Физическо възпитание

//////////////

 

///////////////

 

/////////////////////////


3 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Операционни системи

25.01.2020 г. от 10:00ч.

506

13.02.2020 г. от 10:00ч.

406

проф. д-р Емилия Тодорова, ас. д-р Георги Шипковенски, хон.

Изкуствен интелект

22.01.2020 г. от 09:30ч.

406

12.02.2020 г. от 09:30

406

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

Информационни системи

20.01.2020 г. от 10:00ч.

306

11.02.2020 г. от 13:00ч.

707

проф. д-р Тихомир Трифонов, гл. ас .д-р Стефан Калчев

DHTML

30.01.2020 г. от 09:00

506

14.02.2020 г., от 09:00

506

доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Криптографски методи (то)

/////////////////

 

10.02.2020 г. от 09:00ч.

406

проф.-дмн Стефка Буюклиева

гл. ас. д-р Мария Джумалиева-Стоева


4 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Невронни мрежи

24.01.2020 г., от 10:00ч.

606

13.02.2020 г., 10:00ч.

306

проф. дн Олег Асенов, гл. ас. д-р Гергана Маркова

Компютърно зрение

21.01.2020 г., от 09:00ч.

306

11.02.2020 г., от 09:00ч.

606

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

Езикови процесори

06.02.2020 г., от 09:00ч.

506

14.02.2020 г., от 09:00

506

доц. д-р Юлиана Дошкова

Защита на населението и околната среда (то)

//////////////////////

 

10.02.2020 г., от 13:00ч.

506

Преп. Диана Нешкова

Мултимедийни среди

20.01.2020г., от 08:45ч.

606

12.02.2020 г., от 08:45ч.

306

гл. ас. д-р Гергана Маркова

С #

22.01.2020 г., 09:00

506

11.02.2020 г., 14:00

402

доц. д-р Златко Върбанов, гл. ас. д-р Венелин Монев

Теория на кодирането (то)

/////////////////////

 

12.02.2020г., 09:00ч.

707

Проф. дмн. Стефка Буюклиева, гл. ас. д-р М. Джумалиева-Стоева

WAP технологии

////////////////////

 

13.02.2020 г., 09:00 ч.

306

Проф. дн Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски


ГРАФИК
на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2019/2020 година

специалност  “ИНФОРМАТИКА”

1 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Аналитична геометрия

23.01.2020 г., 24.01.2020 г.,

08:15 ч.

202

14.02.2020 г., от 08:15

102

доц. д-р Галя Накова

Линейна алгебра

30.01.2020 г., 31.01.2020 г. от 08:00ч.

202

10.02.2020 г., от 08:00ч.

202

доц. д-р Милен Христов

Математически анализ І част

06.02.2020 г.., от 09:00ч.12:00`ч.

707

15.02.2020 г.

707

Доц. д-р Любомир Христов, гл. ас. д-р Николай Горчев

Основи на програмирането

03.02.2020 г., от 09:00ч.

506

13.02.2020 г., от 09:00ч.

506

доц. д-р Ивайло Дончев, ас. Мая Христова

Увод в информатиката

20.01.2020 г., от 10:00

506

11.02.2020

503

проф. д-р Емилия Тодорова, гл. ас. д-р Димо Милев

Английски език I ч.

////////////////

-

////////////////

-

Ваня Кръстева


2 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Дискретна математика

05.02.2020 г. от 09:00 ч.

406

12.02.2020 г. от09:00ч.

202

доц. д-р Валентин Бакоев, гл. ас. д-р Мария Джумалиева

Софтуерни технологии

22.01.2020 г.09:00ч.

607

11.02.2020 г. от 09:30

607

Гл. ас. д-р Гергана Маркова

Теория на аналитичните функции

27.01.2020 г. От 09:00ч.

505

16.02.2020 г. от 09:00

505

доц. д-р Милко Такев, ас. д-р Николай Иванов

Автомати и теория на езиците

24.01.2020 г. от 09:00ч.

506

14.02.2020 г. от 09:00ч.

506

доц. д-р Юлиана Дошкова – Тодорова,

DHTML

30.01.2020 г. от 09:00

506

14.02.2020 г. от 09:00ч..

506

доц. д-р Юлиана Дошкова –Тодорова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Системно програмиране (то)

//////////////////

 

11.02.2020 г. от 12:00ч.

306

проф. д-р Мирослав Гълъбов

Български език и стил

//////////////

 

//////////////////

 

ас. д-р Илияна Димитрова

Спорт

///////////////

////////

//////////

 

/////////////////

Физическо възпитание

//////////////

/////////

/////////////

//////

//////


3 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Теория на вероятностите и математическа статистика

28.01.2020 г. от 09:00ч.

28.01.2020 г. от 14:00ч.

306

12.02.2020 г. от 09:00ч.

102

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Горчев,

Операционни системи

22.01.2020 г. от 10:00ч.

506

12.02.2020 г. от 10:00ч.

506

проф. д-р Емилия Тодорова, ас. д-р Георги Шипковенски,

Компютърна графика

20.01.2020г., 10:00ч.,

306

10.02.2020г. от 10:00ч.

306

доц. д-р Емилиян Петков, Пеньо Лебамовски

Компютърни мрежи и комуникации

23.01.2020г., 10:00ч.

607

10.02.2020г., 10:00ч.

607

гл. ас. д-р Теодор Калушков

 Програмиране с DOT NET (то)

////////////////

////////

11.02.2019г.;10.00ч.

402

доц. д-р Златко Върбанов, д-р Венелин Монев

Диференциални уравнения

21.01.2020 г.

202

13.02.2020 г. от 14:00ч.

505

Проф. д-р Георги Георгиев


4 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Криптография

22.01.2020 г. от 09:00ч.

202

10.02.2020 г. от 09:00

406

проф. дмн Стефка Буюклиева, гл. ас. д-р Мария Джумалиева

 Мултимедийни технологии

21.01.2020 г. от 9:00ч.

607

10.02.2020 г., от 12:00

607

гл. ас. д-р Гергана Маркова, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

 Обработка на изображения

23.01.2020 г. от 09:00ч.

306

11.02.2020 г. от 09:00ч.

306

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Гергана Маркова

Моделиране на информационни системи

21.01.2020 г., 11:00ч.

506

11.02.2020 г., от 09:00ч.

504

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова,

 гл. ас. д-р Стефан Калчев

 WАР технологии

24.01.2020 г., от 09:00ч.

607

14.02.2020 г., 09;00ч.

607

проф. дн Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

Компютърни системи в обучението (то)

/////////////////

 

12.02.2020 г., от 10:00ч.

606

гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

 Електронен маркетинг (то)

////////////////////

 

07.02.2020 г. от 9:00ч.

406

доц. д-р Мариана Петрова


ГРАФИК
на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2019/2020 година

специалност  “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО”

1 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Бази от данни

29.01.2020 г., от 09:00ч.

506

13.02.2020 г., от 09:00ч.

102

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова,

гл. ас.  д-р Стефан Калчев, хон. преп. Илиян Маринов

Български език и стил (то)

////////////////

 

15.02.2020 г., от 09:00ч.

606

Ас. д-р Силвия Колева

Операционни системи

20.01.2020г. от 10:00ч.

506

14.02.2020 г., 10:00ч.

606

проф. д-р Емилия Тодорова, гл. ас. д-р Венелин Монев, хон. преп. Иван Пеев

Увод в програмирането

07.02.2020 г., от 09:00ч.

703, 704, 402

12.02.2020 г., от 09:00ч.

703, 704, 402

доц. д-р Златко Върбанов, ас. Мая Христова, хон. преп. Тихомир Стоянов,

Увод в уеб технологиите

24.01.2020 г., от 09:00ч.

506

14.02.2020 г., от 09:00ч.

506

доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова, хон. преп. Йоан Иванов

ФК-Ф1:Английски език І част (то)

07.01.2020 г

707

14.01.2020

707

Анелия Иванова


2 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Дискретни структури

07.02.2020 г

08.02.2020 г. от 09:00ч.

202

10.02.2020 г. от 09:00ч.

102

доц. д-р Валентин Бакоев, гл. ас. д-р Мария Джумалиева

Изграждане на приложни програмни интерфейси (API)

20.01.2020 г. от 09:00ч.

703/704

11.02.2020 г. от 13:00ч.

402

доц. д-р Златко Върбанов, гл. Даниел Дамянов, хон. преп. Трендафил Трифонов, хон. преп. Петьо Колев

Математически анализ 1 ч.

26.01.2020 г. от 09:00ч.

27.01.2020 г. от 09:00ч.

202/202

16.02.2020 г. от 09:00ч.

202

проф. д-р Милко Такев, гл. ас. д-р Николай Иванов

РНР базирани работни рамки

03.02.2020 г. от 09:00ч.

606

12.02.2020 г. от 09:00ч.

504

доц. д-р Тодор Тодоров, хон. преп. Юри Стойнов, хон. преп. Любомир Филипов

Системи на управление на съдържание

23.01.2020 г. от 09;00ч.

506

13.02.2020 г. от 09:00ч.

403

доц. д-р Юлиана Дошкова,

гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Програма на Java

30.01.2020 г. от 09:00ч.

406

14.02.2020 г. от 09:00

503

доц. д-р Тодор Тодоров, ас. Мая Христова

Английски език

////////////////

 

///////////////

 

Анелия Иванова


3 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Изкуствен интелект

25.01.2020 г. от 10:00ч.

306

15.02.2020 г. от 10:00

306

проф. дн. Олег Асенов, гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

Управление на софтуерни проекти

23.01.2020 г., 08:00 ч.

606

14.02.2020г.08:00ч.

503

доц. д-р Тодор Тодоров, хон. преп. Станислав Бонов, хон. преп. Павел Дончев, хон. преп. Илиян Атанасов

Въведение в облачните технологии

21.01.2020г., 10:00ч.

606

11.02.2020г., 10:00ч.

306

гл. ас. д-р Теодор Калушков

Мобилни приложения за iOS

01.02.2020 г. от 10;00

306

14.02.2020 г. от 10:00

607

проф. дн. Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

Основи на компютърна графика

20.01.2020г., 10:00ч., 10:00ч.

306

10.02.2020г. от 10:00ч.

306

доц. д-р Емилиян Петков, Пеньо Лебамовски

Метрики за анализ на качеството на кода

///////////////////

 

12.02.2020 г., 10:30

503

Доц. д-р Ивайло Дончев, хон. преп. Пеньо Русев


4 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Програмиране за Linux

20.01.2020 г. от 10:00ч.

406

12.02.2020 г. от 14:00ч.

403

Гл. ас. д-р Милена Стефанова

Уеб програмиране с Java

22.01.2020 г. от 08:30ч.

606

12.02.2020 г. 08:30

703/704

Доц. д-р Тодор Тодоров, гл. ас. д-р Мая Христова

Основи на мобилните и сателитни комуникации

27.01.2020 г. от 13:00ч.

102

11.02.2020 г. от 14:00ч.

707

Проф. д-р Тихомир Трифонов, ас. д-р Г. Шипковенски

Сензорни мрежи

31.01.2020 г. от 09:00

606

14.02.2020 г. от 09:00ч.

607

Проф. д-р Олег Асенов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

Защита на населението и околната среда

///////////////////////////////

 

10.02.2020 г. от 13:00ч.

506

Диана Нешкова

SharePointбазирани приложения

21.01.2020 г. от 09:00

402

11.02.2020 г. от 09:00ч.

402

Доц. д-р Златко Върбанов, Тихомир Стоянов

Спектрални методи за обработка на данни с MATLAB

24.01.2020 г от 09:00ч.

707

13.02.2020 г. от 09:00ч.

707

Доц. д-р Иван Иванов

Технологии и разработване на приложения за виртуална реалност

30.01.2020 г. от 10:00ч.

606

10.02.2020 г. от 10:00ч.

306

Доц. д-р Емилиян Петков


ГРАФИК
на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2019/2020 година

специалност  “Информационно брокерство и дигитални медии”

1 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Въведение в книгопечатането

23.01.2020г., от 11:00ч.

707

10.02.2020 г., 11:00ч.

706

гл. ас. д-р Стела Георгиева

Наука за комуникацията

27.01.2020 г., от 11:00ч.

707

10.02.2020 г., 11:00ч.

707

проф. д-р Лъчезар Георгиев

Организация на компютърната система

22.01.2020 г. от 9:00ч.

302

11.02.2020г. от 9:00ч.

302

проф. д-р Мирослав Гълъбов

Основи на програмирането

24.01.2020 г., от 10:00ч.

306

12.02.2020 г., от 10:00

302

доц. д-р Емилиян Петков

Увод в компютърните науки

30.01.2020 г., от 09:30 ч.

306

11.02.2020г. от 9:30ч.

102

доц. д-р Марияна Николова

Български език и стил

////////////

 

 

 

ас. д-р Илияна Димитрова

История на информационната среда

///////////////

 

10.02.2020 г. от 10:00 ч.

702

Доц. д-р Живка Радева


2 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Архивиране, криптиране и защита на данните

03.02.2020 г., от 09:00ч.

505

11.02.2020 г. от 09:00ч.

202

Проф. дмн Стефка Буюклиева

Библиографски информационни системи

24.01.2020 г., от 09:00ч.

702

12.02.2020 г. от 09:00ч.

706

Доц. д-р Александър Ковачев

Вероятности и статистика

07.02.2020 г. от 08:15

606

13.02.2020 г. от 08:15

606

Проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Колев

Информационни екосистеми и дигитални медии

21.01.2020 г. от 10:00ч.

702

14.02.2020 г. от 09:30

707

ас. д-р Стефка Чернева

Методи за обработка на данни и документи

29.01.2020 г. , от 10:00ч.

702

10.02.2020 г. от 10:00

702

Доц. д-р Живка Радева

Разработване и управление на проекти

/////////////////////

 

10.02.2020 г. от 13:00ч.

503

Гл. ас. д-р Калина Иванова


ГРАФИК
на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2019/2020 година

специалност  “Библиотечно-информационни дейности”- редовно обучение

3 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(20.01-09.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (10.02-16.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Библиотечни компютърни технологии

20.01.2020 г., от 10:00

505

11.02.2020 г., от 10:00ч.

306

Доц. д-р Емилиян Петков

Библиотечно-библиографско обслужване

31.01.2020 г., 09:00ч.

505

12.02.2020 г., от 09:00ч.

706

доц. д-р Александър Ковачев

Българско книгознание

07.02.2020 г., от 10:00ч.

702

10.02.2020г., 10:00ч.

702

доц. д-р Живка Радева

Библиотечен маркетинг

24.01.2020 г. от 09:30 ч.

706

14.02.2020 г., от 10:00ч.

707

Ас. д-р Стефка Чернева

Персонална библиография

23.01.2020 г., от 09;00ч.

505

12.02.2020 г., от 09:00ч.

706

доц. д-р Александър Ковачев

Професионална етика

////////////////////

 

10.02.2020г., от 10:00ч.

702

доц. д-р Живка Радева

Европейска информационна политика

//////////////////////

 

11.02.2020 г., от 10:00ч.

706

Гл. ас. д-р Калина Иванова

СПОДЕЛИ В