Комисия за връзка с потребителите на кадри

Мандат 2023-2027

Председател:

Членове:

  1. гл. ас. д-р Мариан Ангелов
  2. ас. Надя Коцева
  3. преп. Лариса Грунчева
  4. Експерти от РУО
СПОДЕЛИ В