Мандат 2015-2019

Функции: наблюдаване, анализиране, оценяване и актуализиране на програмите за обучение във Филиал Враца

Членове:

  1. Проф. д-р Христо Манолакев – Представител на Филиал Враца в Комисия по учебни дейности при Филологически факултет.
  2. Доц. д-р Емилия Кирилова – Представител на Филиал Враца в Комисия за учебни дейности към Исторически факултет.
  3. Доц. д-р Евгения Тополска – Представител на Филиал Враца в Комисия за учебни дейности при Педагогически факултет.

 

  1. доц. д-р Емилия Кирилова
  2. доц. д-р Анелия Спасова Рангелова
  3. Денислава Мирославова Височкова, специалност ПУПАЕ, I курс
  4. Елена Димитрова Петрова, специалност НУПАЕ, II курс
СПОДЕЛИ В