Езикова практика и студентски обмен 2019 година

Всяка година през септември (октомври) група студенти от Московския педагогически държавен университет  провежда практика във Велико Търново, а група студенти от Великотърновския университет пътува до Русия на езикова практика. Обменът на студентски групи се осъществява по културно-образователна програма, приета съгласно  договор за двустранно сътрудничество между двата вуза.

Тази година 8 студенти от МПГУ (Москва), факултет  по предуучилищна педагогика и психология с ръководител Анастасия Ефимова бяха на посещение във ВТУ от 1 до 14 септември и имаха възможност да обменят опит в преподаването на дисциплини от педагогическия цикъл, както и да се запознаят с езика, традициите и културата на България. Групата беше посрещната от преподавателите и сътрудниците на катедра „Русистика“ и Руския културно-информационен център на ВТУ.

По българска традиция гостите бяха посрещнати с хляб и сол в Руския център, след което  бяха запознати с дейността на катедрата и Руския център. По време на престоя си във ВТУ студентите посетиха лекция на тема „Международните комуникации в съвременния свят“, изнесена от проф. д-р Ценка Иванова, декан на Филологическия факултет, лекции на доц. дн Владимир Хънтов, ръководител на кат. „Русистика“, посветени на делото на Кирил и Методий и историческия връх Шипка. Бяха проведени също практически занятия по български език.

В края на престоя си в нашия град групата се  запозна с културно-историческите забележителности на Велико Търново, Арбанаси и Габрово / Шипка.

В рамките на двустранния обмен между двата университета наши студенти от Филологическия и Юридическия факултет с ръководштил ас. Благовест Благоев бяха на практика в Московския педагогически държавен университет от 6 до 19 септември.

Студентите посетиха лекция по психология при доц. д-р Т.П. Авдулова, взеха участие във II Общонационален родителски форум, срещнаха се с декана на посрещащия ги факултет по предучилищна педагогика и психология доц. д-р М.Ю. Парамонова. Студентите юристи от групата посетиха лекция по трудово право при доц. д-р Л.С. Заржицкая.

По време на практиката нашите студенти имаха възможност да се запознаят с културно-историческите и природните забележителности на Москва, което е пряко свързано с обогатяването на техните лингвистични, лингвострановедски и културологични знания. Бяха посетени Изложбата на постиженията на националното стопанство, Музеят на космонавтиката, Червеният площад, Кремъл, ГУМ, парк „Зарядие“,  Третяковската галерия, Московският зоопарк, комплексът „Лужники“, Измайловската крепост, Парк-музеят «Царицино», главният корпус на Московския държавен университет. Особено внимание заслужават също така посещенията на Арбитражния съд  на Московската област и Музея на Националната гвардия на РФ, където студентите получиха ценни знания за правораздавателната и правоохранителната система на Русия.

По покана на посланика на Република България в Русия Негово Превъзходителство Атанас Кръстин групата посети Посолството на РБ в Москва, където студентите получиха интересна информация за дейността и функциите на дипломатическата ни мисия в РФ.

По време на престоя си в Русия студентите имаха възможност да посетят гр. Санкт Петербург  и неговите най-важни забележителности - Адмиралтейството, Исаакиевския събор, Ермитажа, Казанската катедрала.

СПОДЕЛИ В