Класиране – мартенски прием (учебна 2019-2020 година)

КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019–2020 ГОДИНА
ПРОЛЕТЕН ПРИЕМ

(МАРТ 2020 Г.)


Записването на специализантите се извършва от 09.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително в Центъра за квалификация – Учебен корпус 5, северен вход (откъм хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201, от 8:30 до 16:00 часа. (обедна почивка – 12:00–12:30 ч.)

Необходими документи за записване в Центъра за квалификация:

 • Лична карта
 • Диплома за завършено висше образование в оригинал (за сверяване), която след записването се връща на специализанта.
 • Вносна бележка / бордеро за внесена такса за І-ви (летен) семестър по сметката на ВТУ:

  Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:
  Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  Банка: „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016
  BIC: BUINBGSF
  ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация

 • Документи за записване, които се получават на място
 • Снимки – 2 броя (за документи).

Важно! Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на специализанта, а не на внасящия таксата.

Новоприетите специализанти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

 • –в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на  ул. “Марно поле” № 2;
 • –в МФЦ към ВТУ на Алианц Банк България АД, намиращ се в учебен корпус № 5 на ВТУ.

Семестриални такси – дистанционна форма

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

Арттерапия и трудотерапия

400

Библиотекознание и библиография

330

Бизнес информационни технологии

400

Информационен мениджмънт

400

Информационна сигурност

475

Организационна психология

465

Психология

400

Семейно консултиране

400

Управление на образованието

400

Учителска правоспособност

500

СПОДЕЛИ В