Писмо от Н. Пр. г-жа Херо Мустафа, извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България, до проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“


04.12.2019.pdf
СПОДЕЛИ В