Откриване на кабинет за електронно обучение във Филиала на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Враца

На 12 ноември 2019 г. във Филиала на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Враца беше открит кабинет за електронно обучение. Неговото оборудване е предназначено предимно за обучението на студентите от три нови за Филиала специалности – Педагогика на обучението по български език и информационни технологии, Педагогика на обучението по история и информационни технологии, Педагогика на обучението по математика и информатика. Но от новия технологичен ресурс ще се възползват всички преподаватели и студенти.

Компютрите, комбинирани с лаптоп и телевизор, са осигурени в резултат от развитието на съвместен проект между Великотърновския университет и фирма „А ДЕЙТА ПРО“ ООД. Осигурената сума е в размер на 12 000 лв.

На тържественото откриване на компютърния кабинет присъства ректорът на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов, помощник-ректорът Олег Божанов и представители на фирмата - спонсор, както и кметът на Община Враца Калин Каменов.

СПОДЕЛИ В