Консултации за зимен семестър

преподавател

ден

час

седмица

кабинет

проф. дмн Стефка Буюклиева

вторник

14:30-16:00

всяка

405, К3

проф. д-р Даринка Гълъбова

понеделник

10:00-12:30

всяка

603, К5

доц. д-р Валентин Бакоев

четвъртък

14:00-16:00

всяка

407, К3

доц. д-р Галя Накова

понеделник

14:00-15:30

всяка

407, К3

доц. д-р Милен Христов

понеделник

16:30-18:00

всяка

407, К3

доц. д-р Иванка Георгиева

вторник

13:30- 15:00

всяка

405, К3

СПОДЕЛИ В