Обратна връзка

АНКЕТНИ КАРТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ

Анкетна карта за проучване на очакванията и изискванията на потребители на кадри към компетенциите, получавани в образователна програма (специалност) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Анкетна карта за проучване на очакванията и изискванията на потребителите на кадри към компетенциите, получавани в докторска програма във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Анкетна карта за проучване на степента на заинтересованост на потребители на кадри към нови образователни програми във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на кадри за удовлетвореността от подготовката на възпитаниците на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на кадри за удовлетвореността от подготовката на защитилите докторанти във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Анкетна карта за проучване мнението на потребители на кадри за удовлетвореността от практикантите и стажантите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
СПОДЕЛИ В