ИЗЛОЖБА „ТЕАТРАЛЕН ПЛАКАТ“ - 6 ноември 2019 г.

ИЗЛОЖБА

„ТЕАТРАЛЕН ПЛАКАТ“

На 6 ноември 2019 (сряда) от 18,00 часа, във фоайето на Драматичен театър „Сава Огнянов“, град Русе се откри изложба сценични плакати на студенти от специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации“ към Факултет по Изобразително изкуство, Велико Търново. Представени са 30 творби посветени на изкуството на театъра, операта и балета. Този род изложби са голяма рядкост поради поръчковия характер на това изкуство. Плакатите се създават за да отразят конкретна постановка или културно събитие и след това обичайно потъват в забрава. С тази изложба студентите имат за цел да представят пред русенската публика многообразието и силата на въздействие на плаката, като жанр в изкуството. Авторите използват широка палитра от изразни средства, за да привлекат вниманието на аудиторията и разкрият в най-фокусиран вид фабулата на сценичната постановка. Техният език се характеризира със синтетичност, артистичност и драматичност.

 

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Радина Стоянова Стоянова - 3 курс
 2. Антония Валентинова Димитрова - докторант
 3. Стефани Танева Танева – 4 курс
 4. Мила Иванова Веселинова
 5. Радина Георгиева Георгиева – магистър
 6. Николета Маринова Мачеринкова
 7. Мартин Ташев
 8. Женя Николаева Цанева
 9. Сиана Николаева Стайнова
 10. Дария Красимирова Василева – 4 курс
 11. Елена Неделева Неделева – 4 курс
 12. Габриела Цветанова Кичукова – 3 курс
 13. Никола Петров Петров - магистър
 14. Аня Иванова Нейкова – 4 курс
 15. Михаела Петкова Маринова - магистър

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В