Бронзови медали за отбора на факултет „Математика и информатика“ към ВТУ от Националната студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков", 8-10 ноември 2019 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Отборът на факултет “Математика и информатика” с ръководител ас. Виктория Бенчева спечели бронзови медали от Националната студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков", която се проведе от 8 до 10 ноември 2019 г. в гр. София, при домакинството на Технически университет - София.

Подготовката на отбора води ас. Виктория Бенчева.

Бронзови медали за

 

Ния Миленова Чамурджиева и Кристина Василева Николова
бакалавърска програма „Софтуерно инженерство“, II курс

 
СПОДЕЛИ В