Конкурс за директор на Института по българистика към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС

  • за длъжността „Директор на Института по българистика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – мандат 2019/2023 г. – със срок за подаване на документите 10.11.2019 г. в отдел „Деловодство“, Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
СПОДЕЛИ В