Публична лекция по случай Деня на народните будители

И през настоящата година академичната общност на Педагогическия колеж почете Деня на народните будители. В навечерието на 1 ноември проф. д.м.н. Димитър Господинов от Медицински университет - Плевен изнесе публична лекция пред студентите и преподавателите на тема: „Академия“. Чрез интересни исторически факти и препратки далеч назад към Древността проф. Господинов постави акцент в своята лекция върху основни и значими от днешна гледна точка моменти, свързани със зараждането и развитието на академичното образование в Европа и България. Специално внимание бе отредено на  висшето образование в Плевен, като в ретроспективен план лекторът разказа за създаването и пътя до днес на двете знакови институции – Педагогическият колеж и Медицинският университет.

В своето слово проф. Господинов говори за ценностите и принципите на академичното образование – за академизма, академичната свобода, академичната етика, академичната принадлежност. Той постави фокус върху академичните символи, празници и ритуали и тяхната особена роля за съхраняване и продължаване на академичните традиции.

 


 

 

СПОДЕЛИ В