Класиране на приетите специализанти в задочна и дистанционна форма на обучение за учебната 2019–2020 година

Записването на специализантите в задочна форма на обучение се извършва от 30.10.2019 г. до 5.11.2019 г. (без събота и неделя) в Центъра за квалификация – Учебен корпус 5, северен вход (откъм хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201, от 8:30 до 16:00 часа.

Записването на специализантите в дистанционна форма на обучение се извършва от 06.11.2019 г. до 12.11.2019 г. (без събота и неделя) в Центъра за квалификация – Учебен корпус 5, северен вход (откъм хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201, от 8:30 до 16:00 часа.

Записването на специализантите от допълнителния прием се извършва от 13.11.2019 г. до 15.11.2019 г. (включително) в Центъра за квалификация – Учебен корпус 5, северен вход (откъм хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201, от 8:30 до 16:00 часа.


Необходими документи за записване в Центъра за квалификация:

 • Лична карта
 • Диплома за завършено висше образование в оригинал (за сверяване), която след записването се връща на специализанта.
 • Вносна бележка / бордеро за внесена такса за І-ви (зимен) семестър по сметката на ВТУ:

  Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:
  Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  Банка: „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016
  BIC: BUINBGSF
  ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация

 • Документи за записване, които се получават на място
 • Снимки – 2 броя (за документи).

Важно! Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на специализанта, а не на внасящия таксата.

Новоприетите специализанти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

 • в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на  ул. “Марно поле” № 2;
 • в МФЦ към ВТУ на Алианц Банк България АД, намиращ се в учебен корпус № 5 на ВТУ.

I.

Специалности ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, срок на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

I.1.

Учителска правоспособност

475

I.2.

Ресурсен учител

400

I.3.

Подготовка и редактиране на текстове

420

I.4.

Туристическа анимация

375

I.5.

Консултативна психология

450

I.6.

Медиация и разрешаване на конфликти

360

I.7.

Международен туризъм

360

I.8.

Здравен мениджмънт

380

I.9.

Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст

450

I.10.

Стратегическо управление

380

I.11.

Педагогическа психология

450

I.12.

Супервизия в помагащите професии

450

 

Специалности ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, срок на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

II.1.

Психология

400

II.2.

Учителска правоспособност

500

II.3

Учителска правоспособност („Заедно в час“)

475

II.4.

Библиотекознание и библиография

330

II.5.

Арттерапия и трудотерапия

400

II.6.

Управление на образованието

400

II.7.

Бизнес информационни технологии

400

II.8.

Организационна психология

465

II.9.

Семейно консултиране

400

II.10.

Информационен мениджмънт

400

II.11.

Информационна сигурност

475

 
СПОДЕЛИ В