Семинар с учители - наставници от партньорските училища и детски градини

На 15 октомври 2019 г. се проведе традиционният Семинар по проблемите на професионално-практическата подготовка на студентите, който е част от научните и творческите прояви на колежа за 2019 г. Участници в него бяха преподавателите от Педагогическия колеж и представители на партньорските училища и детски градини, в които се провежда педагогическата практика на студентите от колежа.

И през настоящата година семинарът  се осъществи като продължение на провелата се седмица по-рано работна среща с директорите и главните учители от институциите - партньори, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с методическото осигуряване на студентските практики.

Над 30 учители - наставници от детските градини „Еделвайс“, „Снежанка“, „Юнско въстание“ и „Щастливо детство“ и от началните училища „Христо Ботев“, „Отец Паисий“, „Патриарх Евтимий“ и СУ „Стоян Заимов“ уважиха с присъствието си форума. Те имаха възможността да обсъдят заедно с преподавателите - методици интересни идеи и предложения, имащи за цел да подобрят и направят по-ефективно практическото обучение на бъдещите учители в реална работна среда.

В проблематиката на практическата подготовка на студентите бяха въведени новите партньори – ДГ „Щастливо детство“ и СУ „Стоян Заимов“, които подават ръка на колежа в усилията му да осигури качествена подготовка на своите възпитаници, предоставяйки възможности за повече разнообразие в практическите форми и повече споделен професионален опит от наставниците.

 

 

СПОДЕЛИ В