Специализиран курс Длъжностни лица по защита на личните данни

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Център за квалификация
Корпус № 5, ет. 2; каб. В 201 и каб. В 209; тел.: (062) 63 37 52;
(062) 63 36 52; 0884 67 94 42; е-mail: ck_vtu@abv.bg


Специализиран курс

Длъжностни лица по защита на личните данни


Курсът е с продължителност 30 учебни часа и покрива цялата материя, която е необходима на лицата, заемащи длъжността.

Накрая на обучението участниците преминават изпит, който обхваща материалa, усвоен по време на учебните часове.

На всички, преминали успешно изпита, ще бъде издадено Удостоверение за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)“.


Преподавателите са специалисти в областта на защитата на личните данни и информационната сигурност:

 • доц. д-р Цвета Маркова – доктор на науките по национална сигурност от УниБИТ, ръководител на катедра Национална сигурност във Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, председател  на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) в периода 2002 – 2012 г.;
 • д-р Станимира Чюбатарова-Николова – доктор по национална сигурност и университетски преподавател, директор на дирекция „Правна и международноправна дейност“ в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) в периода 2010 – 2016 г;
 • полк. Румен Русинов – заместник-директор на дирекция „Сигурност на информацията“ в Министерството на отбраната.

Курсът е подходящ за:

 • – служители, определени за длъжностни лица по защита на личните данни в търговско дружество;
 • – държавни служители, които са назначени като длъжностно лице по защита на личните данни в министерство, община или в друг публичен орган;
 • – лица с определен опит, които желаят да утвърдят и да развият професионалната си компетентност в областта на защитата на лични данни, за да заемат длъжности и да изпълняват функции на длъжностно лице по защита на личните данни.

График на обучението:

 • 9 – 10 ноември 2019 г.
 • 16 – 17 ноември 2019 г.
 • 23 – 24 ноември 2019 г.

 • в събота – от 12:00 до 18:00 ч.
 • в неделя – от 08:00 до 12:00 ч.
СПОДЕЛИ В