ВТОРИ ТЪРГ - ПЛОЩАДКА ЗА МОНТАЖ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ С ОБЩА ПЛОШ 70 КВ. М. НАМИРАЩ СЕ ПРЕД КОРПУС 4 НА ВТУ (БИВШ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ)

СПОДЕЛИ В