Откриване на новата академична година в Педагогически колеж - Плевен

На 1 октомври 2019 г. в Педагогически колеж - Плевен с тържествена церемония бе открита новата академична година. Записалите се общо 70 първокурсници в трите образователни програми, по които се провежда обучение в ОКС „професионален бакалавър“, бяха посрещнати от ръководството и преподавателския състав на колежа. На тържеството присъстваха г-жа Татяна Божинова - заместник-областен управител на област Плевен, г-н Стефан Милев – заместник-кмет на община Плевен, г-жа Албена Тотева – началник на РУО - Плевен, г-н Емил Райков – директор на ДФСГ "Интелект" и председател на Регионалния съюз на работодателите в системата на народната просвета за регион Плевен, г-н Атанас Кършев – експерт към Министерството на младежта и спорта за областите Плевен и Ловеч, директори и учители от партньорските образователни институции. Всички те поднесоха приветствия към първокурсниците и академичната общност.

В своето слово директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов поздрави студентите и им пожела да бъдат целеустремени, мотивирани и отговорни в своето обучение, за да намерят добра професионална реализация. Той благодари на партньорските институции и организации за подкрепата и сътрудничеството в името на качествената подготовка на бъдещите детски и начални учители.

Третокурсничката Славена Гергова отправи послание към новите колеги да вярват в себе си, да не се боят от трудностите, да проявяват постоянство в ученето и да използват пълноценно възможностите, които им предоставя Педагогическият колеж, за да се изградят като добри професионалисти.

След тържественото посрещане и поздравленията първокурсниците изслушаха с интерес и първата академична лекция за новата учебна година, която бе изнесена от г-жа Албена Тотева – началник на Регионалното управление на образованието.


 

 

 

 

СПОДЕЛИ В