Приветствие към академичната общност на Великотърновския университет от Н. Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България

Приветствие към академичната общност на Великотърновския университет от Н. Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България

СПОДЕЛИ В