Разпределение на групите за 2019/2020 учебна година - зимен семестър

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”- 1 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

3 лаб.

4 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1909010219

до 1909010557

от 1909010609

 до 1909011022

от 1909011184

 до 1909011710

от 1909011790

 до 1909012846


ГРУПА

1 сем.

2 сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1909010219 до 1909011022

от 1909011184 до до 1909012846

Студентите, които презаписват 1 курс, зимен семестър, се ориентират към 1 гр. за лабораторни упражнения, 1 група за семинарни упражнения, английски език и български език и стил.

 

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”- 2 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1809010249

до 1809010655

от 1809010744

 до 1809014459


ГРУПА

сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1809010249 до 11809014459


СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”- 3 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1709010001

до 1709010028

от 1709010029

 до 1709010071


СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”- 4 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1609010004

до 1609010028

от 1609010031

 до 1609010102

Студентите, които презаписват 4 курс или са презаписвали в предходни учебни години се ориентират към 1 гр. за лабораторни упражнения


СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 1 курс

ГРУПА

1 лаб

2 лаб

3 лаб

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1909010172

 до 1909010749

от 1909010880

 до 1909011457

от 1909011513

до 1909012060


ГРУПА

А1

А2

А3

УПРАЖНЕНИЯ ПО Английски език

от 1909010172

 до 1909010749

от 1909010880

 до 1909011457

от 1909011513

до 1909012060


ГРУПА

1 сем

2 сем

УПРАЖНЕНИЯ ПО Български език и стил

от 1909010172до 1909011203

от 1909011209 до 1909012060

Студентите, които презаписват 1 курс, зимен семестър, се ориентират към 1 група за лабораторни упражнения, английски език и български език и стил.

 

СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 2 курс

ГРУПА

1 лаб

2 лаб

3 лаб

4 лаб

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1809010142

 до 1809010737

от 1809010749

 до 1809011312

от 1809011316

до 1809011605

от 1809011617

до 1809013017


ГРУПА

А1

А2

А3

УПРАЖНЕНИЯ ПО Английски език

от 1809010142

до 1809010909

от 1809011055

 до 1809011482

от 1809011525

 до 1809013017


ГРУПА

1 сем.

2 сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1809010142 до 1809011312

от 1809011316 до 1809013017


ГРУПА

PHP 1

PHP 2

PHP 3

C++

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

PHP базирани работни рамки

0142, 0161, 0272, 0293, 0361, 0445, 0529 ,0550, 0559, 0657, 0710, 0749,

0839, 0909, 1055, 1208, 1223, 1243, 1286, 1296, 1316, 1362, 1386, 1795

1443, 1448, 1456, 1482, 1525, 1550, 1558, 1562, 1605, 1678, 1693, 2100

//////////////////////////////////////////////

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Програмиране на C++

//////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////

0737, 0863, 1288, 1299, 1312, 1617, 17491797, 2590, 2925, 2929, 3017


СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 3 курс

ГРУПА

1 лаб

2 лаб

3 лаб

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

1709010883, 1809010017, 1809013484 и

от 20035  до 20047

от 20048  до 20061

от 20065 до 20074


СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 4 курс


ГРУПА

1 лаб

2 лаб

3 лаб

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 20001  до 20012

от 20013  до 20023

от 20024 до 20034


ГРУПА

SP 1

SP 2

T

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Share Point базирани приложения

20001, 20002, 20003, 20005, 20009, 20010, 20012, 20013, 20016, 20017

20018, 20019, 20020, 20022, 20023, 20024, 20025, 20028, 20030, 20032,

//////////////////////////////////////////////

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Технологии и разработка на приложения за виртуална реалност

//////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////

20004, 20006, 20008, 20021, 20026, 20027, 20029, 20031, 20033, 20034

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”- 1 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1909010176

до 1909011389

от 1909011437

 до 1909012951

ГРУПА

сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1909010176 до 1909012951


СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”- 2 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ

И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група


СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”- 3 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ

И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група


СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”- 4 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ

И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група


СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИИ”- 1 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ

И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група


СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИИ”- 2 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ

И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група


СПЕЦИАЛНОСТ “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”- 1 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ

И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група


СПЕЦИАЛНОСТ “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”- 2 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ

И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група


СПЕЦИАЛНОСТ “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”- 3 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ

И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група


СПЕЦИАЛНОСТ “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”- 4 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ

И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група


СПЕЦИАЛНОСТ “БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ”- 1 курс

ГРУПА

сем. / лаб.

СЕМИНАРНИ

И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Всички записали специалността студенти се обучават в една група

СПОДЕЛИ В